"napełniać" - angielskie tłumaczenie

PL

"napełniać" po angielsku

PL napełniać
volume_up
[napełniam|napełniałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

2. "o duchu, sile wewn."

Przykłady użycia - "napełniać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNastępnie pompę należy opróżniać i ponownie napełniać co 60 dni.
Subsequently the pump should be emptied and refilled every 60 days.
PolishZużytych wstrzykiwaczy nie należy ponownie napełniać.
Empty pens must not be re-filled and must be properly discarded.
PolishNie napełniać ponownie zużytych wstrzykiwaczy.
Empty pens must never be reused and must be properly discarded.
PolishNie napełniać miarki do linii wyznaczających inne dawki.
Do not fill the cup to any other dosing line.
PolishPustych wkładów nie należy ponownie napełniać i używać.
PolishNie napełniać wstrzykiwacza NovoRapid NovoLet ponownie.
PolishNie napełniać wstrzykiwacza NovoRapid FlexPen ponownie.
PolishNie napełniać wstrzykiwacza NovoRapid InnoLet ponownie.
PolishNie należy ponownie napełniać pustych wkładów.
PolishNie należy napełniać ponownie pustych wkładów.
PolishNie należy ponownie napełniać pustych wkładów.
PolishWkładów nie można powtórnie napełniać.
PolishNie napełniać wkładu NovoRapid Penfill ponownie.
PolishNie napełniać ponownie zużytych wkładów.
PolishZużytych wkładów nie napełniać ponownie.
PolishPustych wkładów nie wolno napełniać.
PolishNie napełniać wkładu ponownie.
PolishNie napełniać wkładu ponownie.
PolishNie napełniać wkładu ponownie.
PolishWsparcie dochodu w rolnictwie ma za zadanie zapewnić rolnikom godne życie, a nie napełniać kieszenie międzynarodowych przedsiębiorstw i właścicieli dużych terenów ziemskich.
Income support in agriculture is intended to give farmers a decent existence and not to line the pockets of multinationals and large landowners.