"napływać" - angielskie tłumaczenie

PL

"napływać" po angielsku

volume_up
napływać {czas. ndk}

PL napływać
volume_up
{czasownik niedokonany}

volume_up
to come {czas.}
Niektóre porty są otwarte, a cała pomoc humanitarna powinna napływać przez wschodnią część Libii.
Some ports are open, and all the humanitarian aid should come via the east of Libya.
Był to okres kiedy zaczęły napływać inwestycje, a Indie nabierały pewności siebie.
It was at a time when investment was coming in, India was feeling a little more confident about itself.
I bardzo szybko zaczęły napływać odpowiedzi.
And very quickly, some letters started coming back.
napływać (też: napłynąć)
napływać (też: oberwać, dostać, przyjąć, przyjechać)
volume_up
to get {czas.}
Kiedy zaczyna napływać pomoc, wszyscy jesteśmy świadomi istotnych trudności, na jakie napotykają pracownicy organizacji pomocowych, którzy próbują nieść pomoc najbardziej potrzebującym.
While relief aid is beginning to arrive, we are all aware of the significant problems that aid workers are facing in trying to get assistance to those that need it most.
napływać (też: napłynąć)
napływać (też: napłynąć, cisnąć się)

Przykłady użycia - "napływać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNielegalni imigracji będą napływać zarówno przez granice morskie, jak i lądowe Grecji.
Illegal immigrants will arrive at both the sea and land borders of Greece.
PolishSą podstawy, by powtórzyć to w czasie, gdy pomoc państwa wydaje się napływać obficie.
There are grounds for reiterating this at a time when State aid seems to be flowing in abundance.
PolishDane powinny zacząć napływać do raportów w 24 godziny od usunięcia filtrów "uwzględnij".
Data should begin populating your reports 24 hours after the include filters have been removed.
PolishNadto pragnę nadmienić, że za tym tekstem będą napływać kolejne wnioski Komisji.
Thirdly, I obviously want to say that this text will be followed by other proposals from the Commission.
PolishBył to okres kiedy zaczęły napływać inwestycje, a Indie nabierały pewności siebie.
It was at a time when investment was coming in, India was feeling a little more confident about itself.
PolishA więc, pieniądze zaczęły napływać, sława zaczęła napływać, pytałem się: "Co mam z tym zrobić"?
So all of this money started pouring in, and all of this fame started pouring in, and I go, what do I do with this?
PolishNie zgadzam się, że nasza pomoc nadeszła zbyt późno: pomoc z Unii Europejskiej zaczęła napływać w ciągu 24 godzin.
I would not agree that we were slow to respond: help from the European Union was flowing within 24 hours.
PolishNie ma wątpliwości, że środki będą napływać.
There is no question that there will be funds coming.
PolishI bardzo szybko zaczęły napływać odpowiedzi.
And very quickly, some letters started coming back.
PolishJeśli nie zareagujemy wspólnie, jeśli UE nie zareaguje, fala migracyjna osób wysiedlonych będzie napływać w dalszym ciągu.
If we do not react together, if the EU does not react, the migratory wave of displaced people will continue.
PolishPotem te wszystkie pieniądze zaczęły napływać.
PolishDzięki polityce regionalnej UE ogromne sumy zaczynają napływać do biedniejszych regionów, wspierając tworzenie miejsc pracy i infrastruktury.
The EU regional policy starts to transfer huge sums to create jobs and infrastructure in poorer areas.