"nakazywać" - angielskie tłumaczenie

PL

"nakazywać" po angielsku

volume_up
nakazywać {czas. ndk}

PL nakazywać
volume_up
{czasownik niedokonany}

Część posłów przyjęła za swoje stare hasło z maja 1968 roku, zgodnie z którym realizm nakazuje domagać się niemożliwego.
A part of this House has adopted the old May 1968 slogan, according to which it is realistic to demand the impossible.
Odpowiedzialność za przyszłość naszego kontynentu, za jego społeczny i ekonomiczny rozwój nakazuje poświęcenie tej kwestii szczególnej uwagi.
Responsibility for the future of our continent, and for its social and economic development, demands that special attention be given to this issue.
nakazywać (też: zalecać, wymagać, zalecić, nakazać)
volume_up
to enjoin {czas. przech.} (on sb)
Faktem jest jednak, że nakazuje naszemu Parlamentowi pokryć dwie trzecie kosztów postępowania prawnego.
The fact remains that it is ordering our Parliament to pay two thirds of the legal costs.
Po drugie jesteśmy zdania, że nakazywanie państwom członkowskim pokrywania dodatkowych kosztów związanych z ochroną lotnisk nie jest zadaniem Unii Europejskiej.
Secondly, we believe that it is not the EU's job to order Member States to pay any additional costs for airport security.

Synonimy (polski) dla "nakazywać":

nakazywać

Przykłady użycia - "nakazywać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishCzy powinniśmy nakazywać Turkom i żądać od nich, co mają robić?
Are we entitled to lecture the Turks and tell them what they should do?
PolishNie mamy prawa nakazywać, ale mamy prawo promować.
We do not have the power to impose, but we have the power to promote.