"naciskać" - angielskie tłumaczenie

PL

"naciskać" po angielsku

volume_up
naciskać {czas. ndk}

PL naciskać
volume_up
[naciskam|naciskałbym] {czasownik niedokonany}

UE będzie nadal naciskać na przedstawienie odpowiednich propozycji w trakcie negocjacji.
The EU will continue to press for adequate measures to be tabled in the negotiations.
Na pewno będziemy naciskać, aby te aspekty zostały wdrożone.
We will certainly press for these things to be implemented.
Unia powinna naciskać na Bałkany Zachodnie, by te spełniły jej oczekiwania.
It would be good to press for what we expect from the Western Balkans within the EU itself.
naciskać (też: nacisnąć)
volume_up
to hold down {czas.} (key, pedal)

Synonimy (polski) dla "naciskać":

naciskać

Przykłady użycia - "naciskać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNie widzę, by Rosja poczyniła znaczące postępy, ale będziemy nadal naciskać.
I do not see significant progress being made by Russia, but we shall persevere.
PolishDlatego na co pani zdaniem Parlament i inne instytucje UE powinny naciskać?
Therefore, what do you reckon Parliament and other EU institutions should push for?
PolishCały czas trzymając skórę między palcami powoli i równomiernie naciskać tłok.
Always keeping your skin pinched, depress the plunger slowly and evenly.
PolishNie ma wątpliwości, że musimy naciskać na państwa członkowskie, by ograniczyły biurokrację.
There is no doubt that we must exert pressure on the Member States to cut red tape.
PolishWolno naciskać tłok strzykawki i wstrzyknąć cały rozpuszczalnik do fiolki z lekiem ReFacto AF.
Slowly depress the plunger rod to inject all the solvent into the ReFacto AF vial.
PolishKomisja i Rada muszą nadal być czujne i naciskać na odczuwalne postępy.
The Commission and the Council must remain vigilant and insistent on tangible progress.
PolishBędziemy mocno naciskać na Komisję, by wykazała się energicznym działaniem.
We would genuinely urge the Commission to be dynamic on this matter.
PolishOdwrócić strzykawkę i naciskać tłoczek dopóki nie zostaną usunięte wszystkie pęcherzyki powietrza.
Invert the syringe and push the plunger until all air bubbles have been expelled.
PolishUE ma obowiązek naciskać na Koreę Północną, aby przestrzegała praw człowieka.
It is the EU's duty to urge North Korea to respect human rights.
PolishNaciskać na tłok przesuwając go w dół, aż zostanie wstrzyknięta cała zawartość ampułko - strzykawki.
Push the plunger all the way down as far as it will go to inject all the liquid.
PolishTeraz trzeba naciskać na Komisję, by zaproponowała konkretne kroki.
Pressure must now be exerted on the Commission to propose concrete steps.
PolishZ tego też powodu powinniśmy w tym roku naciskać na ratyfikację protokołu z Ankary.
For that reason, we must continue to push, this year, for the ratification of the Ankara Protocol.
PolishPowinniśmy mocniej naciskać na egipskie władze, aby broniły Koptów.
We should put more pressure on the Egyptian authorities to defend the Coptic Christians.
PolishPodczas ustawiania dawki insuliny nie wolno naciskać przycisku do wstrzykiwań.
Do not push in the injection button while setting your dose.
PolishUważamy, że UE mogłaby mocniej naciskać na Syrię, gdyby podpisano układ o stowarzyszeniu.
We believe the EU would have a stronger leverage on Syria if the association agreement was signed.
PolishPowoli naciskać tłoczek strzykawki do końca, upewniając się, że wstrzyknięty został cały płyn.
Slowly push in the plunger of the syringe all the way, making sure you have injected all the liquid.
PolishNaprawdę powinniśmy na to naciskać i mieć kilka koncepcji, w jaki sposób lepiej stosować przepisy.
We should really push ahead with that and have several ideas on how to better enforce the rules.
PolishPodobnie musimy naciskać, aby państwa członkowskie ustaliły minimalny dochód, z którego każdy mógłby się utrzymać.
Equally, we must push all Member States to adopt a minimum living income for all.
PolishA więc musimy naciskać na supermarkety, aby upewnić się, że konsumenci płacą tyle, ile powinni.
So we need to put pressure on the supermarkets to make sure that consumers are paying the right price.
PolishDelikatnie naciskać tłok, aż do usunięcia pęcherzyków powietrza.
Gently push the plunger until the air bubbles are gone.