"na zdrowie" - angielskie tłumaczenie

PL

"na zdrowie" po angielsku

PL na zdrowie
volume_up
{wykrzyknik}

na zdrowie
volume_up
bless you {wykrz.}
na zdrowie (też: cześć, zdrówko!, pozdro, duża buźka)
volume_up
cheers {wykrz.}
na zdrowie
volume_up
chin {wykrz.}
na zdrowie
volume_up
chin chin {wykrz.}
na zdrowie
volume_up
slainte {wykrz.} [Sz. ang.] (cheers in Scottish Gaelic)
na zdrowie
Cigarettes are bad for your health.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "na zdrowie"

na przyimek
na zaimek
English
zdrowie rzeczownik

Przykłady użycia - "na zdrowie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishna piśmie. - (RO) Zdrowie jest jedną z największych wartości w ludzkim życiu.
in writing. - (RO) Health is one of the most important values in a human's life.
PolishJestem przekonany, że wywrze on wpływ na zdrowie naszych obywateli obojga płci.
I am sure that this will affect the health of our citizens of both genders.
PolishObawy dotyczące wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie (krótka prezentacja)
Health concerns associated with electromagnetic fields (short presentation)
PolishPrzyczyny i długotrwały wpływ na zdrowie tych zaburzeń nie są dotychczas znane.
The cause and long-term health effects of these conditions are not known at this time.
PolishPrzyczyny i długotrwały wpływ tych zaburzeń na zdrowie nie są dotychczas znane.
The cause and long-term health effects of these conditions are not known at this time.
PolishJaki wpływ ma toksyczność GMO na zdrowie publiczne i środowisko naturalne?
What effects does the toxicity of GMOs have on public health and the environment?
PolishPrzyczyna, jak i długotrwały wpływ na zdrowie tych zaburzeń nie są jeszcze poznane.
The cause and long-term health effects of these conditions are not known at this time.
Polishna piśmie. - (IT) Zdrowie wiąże się z kosztami, ale jednocześnie jest bezcenne.
in writing. - (IT) Health is something that has a cost but has no price.
PolishOkoło 30 % budżetu krajowego przeznacza się na zdrowie publiczne i edukację.
Around 30% of the country's budget is being allocated to public health and education.
PolishPrzez długi czas sądziliśmy, że na nasze zdrowie wpływa tylko to, co jemy i pijemy.
For a long time we thought that the only thing that affected us was what we swallowed.
PolishPaliwa kopalne mają katastrofalny wpływ na zdrowie, środowisko naturalne i klimat.
Fossil fuels have a disastrous impact on health, environment and climate.
PolishW tym sektorze skutki warunków pracy wywierane na zdrowie nie są w ogóle rejestrowane.
In this sector, the effects of working conditions on health are not recorded at all.
PolishTe chemikalia mają jednak szkodliwy wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko.
These chemicals, however, have a harmful effect on human health and the environment.
Polishna piśmie. - (PL) Zdrowie jest jedną z najcenniejszych wartości w ludzkim życiu.
in writing. - (PL) Health is one of the greatest blessings a human being can enjoy in life.
PolishKolejną wartą odnotowania kwestią jest negatywny wpływ hazardu na zdrowie.
It is also important to note the negative effects on health associated with gambling.
PolishBędzie to miało wpływ na środowisko naturalne, zdrowie i wody podziemne.
It will affect the environment, it will affect health and it will affect groundwater.
PolishFeminizacja ubóstwa ma realny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne kobiet.
The feminisation of poverty has a real impact on the physical and mental health of women.
PolishPrzyczyny oraz długotrwały wpływ tego stanu na zdrowie są do chwili obecnej nieznane.
The cause and the long-term effects of these changes are not yet known.
PolishPierwsza zasada polega na przyjęciu, że zdrowie pacjenta musi być w samym centrum uwagi.
The first is that patients' health obviously has to be at the heart of it.
Polishna piśmie. - (SK) Zdrowie jest jedną z wartości, które ludzie cenią sobie w życiu najbardziej.
in writing. - (SK) Health is one of the things people value most in their lives.