"na przykład" - angielskie tłumaczenie

PL

"na przykład" po angielsku

EN

PL na przykład
volume_up

na przykład (też: np.)
Na przykład, w Arabii Saudyjskiej istnieje zjawisko zwane policją religijną.
For example, in Saudi Arabia there is a phenomenon called the religious police.
Inaczej sytuacja się przedstawia na przykład w przypadku katastrof technologicznych.
The situation is different with regard to technological disasters, for example.
Na przykład w postanowieniach końcowych zabrakło odniesienia do przepisów unijnych.
For example, there is a lack of reference to EU law in the closing provisions.
na przykład
Na przykład o dwóch nastolatkach wciąż przetrzymywanych w Osetii Południowej.
For instance, the two teenagers that are still in detention in South Ossetia.
Trzeba na przykład monitorować poziomy korupcji w państwach kandydujących.
For instance, the levels of corruption must be monitored for candidate countries.
Na przykład zmieniły prawodawstwo dotyczące walki z podrabianiem produktów.
For instance, they even changed the legislation concerning combating counterfeiting.

Synonimy (polski) dla "na przykład":

na przykład

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "na przykład"

na przyimek
na zaimek
English
przykład rzeczownik

Przykłady użycia - "na przykład" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNa przykład piąta swoboda jest częścią polityki społecznej.
The fifth freedom, for example, Prime Minister Janša, is part of social policy.
PolishNa przykład osoby oszczędzające i emeryci pytają się, do czego to wszystko zmierza.
Savers and pensioners, for example, are asking themselves where this is heading.
PolishObecnie trwają prace nad tym tematem i na przykład KPiB dyskutuje nad nim dzisiaj.
This is a subject of ongoing work and COPS is discussing it today, for example.
PolishNa przykład: "Panie komisarzu, co to będzie, gdy zostaną zniesione bariery taryfowe?
For example: 'what will happen, Mr Michel, when the tariff barriers are removed?
PolishJest wiele zwierząt, używających tej sztuczki, na przykład ten czarny wężor.
There's a lot of animals that use this trick, for example this black dragonfish.
PolishMam na myśli na przykład projekt INDECT, który był finansowany z środków 7PR.
I am thinking, for example, of the INDECT project, which was funded by the FP7.
PolishNa przykład we Francji pomiędzy 2006 i 2007 r. pomoc dla Afryki faktycznie zmalała.
For instance, in France between 2006 and 2007, aid to Africa actually declined.
PolishWiele państw członkowskich - na przykład Holandia - wyraźnie przed tym ostrzega.
Many Member States, the Netherlands for example, have expressly warned against this.
PolishNa przykład we Włoszech dwaj funkcjonariusze policji finansowej zostali zamordowani.
In Italy, for example, two agents from the financial police were even murdered.
PolishJesteśmy tego bardzo świadomi w formach atrybutów poznawczych, na przykład w języku.
We're very aware of this in the form of more cognitive attributes, like language.
PolishNa przykład, w Arabii Saudyjskiej istnieje zjawisko zwane policją religijną.
For example, in Saudi Arabia there is a phenomenon called the religious police.
PolishDostrzegliśmy obiecujące sygnały, na przykład ze strony nowego rządu Japonii.
We have seen promising signals, for example, from the new government in Japan.
PolishInaczej sytuacja się przedstawia na przykład w przypadku katastrof technologicznych.
The situation is different with regard to technological disasters, for example.
PolishNa przykład w postanowieniach końcowych zabrakło odniesienia do przepisów unijnych.
For example, there is a lack of reference to EU law in the closing provisions.
PolishNa przykład na Litwie około 50% przejazdów samochodem jest krótszych niż kilometr.
For example, in Lithuania around 50% of all car journeys are less than a kilometre.
PolishNa przykład domaga się pan przejrzystości w trakcie obrad grup politycznych.
For example, you call for transparency in the meetings of the political groups.
PolishNa przykład definicja członków rodziny jest nazbyt szeroka i stwarza pole do nadużyć.
For example, the notion of 'family members' is too broad and risks being abused.
PolishPonadto należy wspierać inicjatywy, na przykład tłumacząc je na inne języki.
There should also be support for the initiatives, for example, with translations.
PolishNa przykład, fakt: przychód firmy Exxon w 2005 roku wynosił miliard dolarów dziennie.
For reference, fact one: Exxon's revenues in 2005 were a billion dollars a day.
PolishNa przykład o dwóch nastolatkach wciąż przetrzymywanych w Osetii Południowej.
For instance, the two teenagers that are still in detention in South Ossetia.