"na pierwszy rzut oka" - angielskie tłumaczenie

PL

"na pierwszy rzut oka" po angielsku

PL na pierwszy rzut oka
volume_up
{przysłówek}

1. ogólne

Istnieją jednak różne metody i nie zawsze można je rozpoznać na pierwszy rzut oka.
There are different methods, however, and they are not always recognisable at first glance.
Źródło niektórych problemów jest inne niż nam się na pierwszy rzut oka wydaje.
Sometimes problems do not lie where they seem to at first glance.
Muszę powiedzieć, że na pierwszy rzut oka wygląda ona zachęcająco.
I must say that it looks good at first glance.
na pierwszy rzut oka
volume_up
prima facie {przysł.}

2. przenośny

na pierwszy rzut oka (też: pozornie, na pozór, na oko)
volume_up
on the face of it {przysł.} [przen.]
Na pierwszy rzut oka jest to coś pozytywnego, ale nie mogę państwu powiedzieć niczego więcej na tym etapie.
On the face of it, this is something positive but I cannot tell you any more at this stage.

Synonimy (polski) dla "na pierwszy rzut oka":

na pierwszy rzut oka

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "na pierwszy rzut oka"

na przyimek
na zaimek
English
pierwszy przymiotnik
pierwszy liczebnik
English
rzut rzeczownik
oka rzeczownik
oko rzeczownik

Przykłady użycia - "na pierwszy rzut oka" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishIstnieją jednak różne metody i nie zawsze można je rozpoznać na pierwszy rzut oka.
There are different methods, however, and they are not always recognisable at first glance.
PolishŹródło niektórych problemów jest inne niż nam się na pierwszy rzut oka wydaje.
Sometimes problems do not lie where they seem to at first glance.
PolishWniosek dotyczący integracji może na pierwszy rzut oka wydawać się skomplikowany.
The proposal for integration might seem complex at first sight.
PolishAle żeby tego dokonać, musisz zrobić coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się całkowicie niemożliwe.
But to do it, you have do something that may, at first sight, seem completely impossible.
PolishJakby coś trującego wydobywało się z pompy, co widać na pierwszy rzut oka.
And so you can see this something poisonous emanating out of this pump that you could see in a glance.
PolishChciałbym wyjaśnić, że przynależność do dużej grupy nie jest tylko tym, co widać na pierwszy rzut oka.
I should explain that being in a big group is not everything it seems.
PolishNa pierwszy rzut oka to najbardziej dziewiczy stan w USA.
And Montana, at first sight, seems like the most pristine environment in the United States.
PolishTylko na pierwszy rzut oka rozporządzenie to wydaje się nakładać ciężar na przedsiębiorstwa kolejowe.
It is only at first sight that this regulation appears to place a burden on railway undertakings.
PolishNa pierwszy rzut oka jest to coś pozytywnego, ale nie mogę państwu powiedzieć niczego więcej na tym etapie.
On the face of it, this is something positive but I cannot tell you any more at this stage.
PolishWidzicie państwo, sama ONZ jest podzielona w tej kwestii, choć nie widać tego na pierwszy rzut oka.
You see, the UN itself is implicitly divided on the issue.
PolishMuszę powiedzieć, że na pierwszy rzut oka wygląda ona zachęcająco.
I must say that it looks good at first glance.
PolishNa pierwszy rzut oka jest to decyzja bardzo trudna, gdyż ogromnie delikatna z punktu widzenia państw członkowskich.
At first glance this is a very difficult decision, because it is extremely sensitive for the Member States.
PolishNa pierwszy rzut oka reakcja obywatelska przeciwko reżimowi wydaje się spontaniczna i nie powiązana ideologicznie.
At first glance, the grassroots reaction against the regime appears to be spontaneous and ideologically unaligned.
PolishNa pierwszy rzut oka nie widać tego, że z wypełnieniem tego formularza może wiązać się jakakolwiek płatność, jakikolwiek koszt.
At first glance, one does not notice any cost, any payment that might result from filling in this form.
PolishNa pierwszy rzut oka wygląda to więc dobrze.
PolishNa pierwszy rzut oka wydaje się, że w tej sprawie o wózek chodzi o sprawiedliwość o niesprawiedliwą przewagę.
On the face of it, it seemed to be -- this debate about the golf cart -- an argument about fairness, what's an unfair advantage.
PolishNa pierwszy rzut oka wydaje się to proste.
PolishProszę pozwolić, że zacznę od czegoś, co na pierwszy rzut oka nie ma zbyt wiele wspólnego z kosmosem, czyli od wojny bałkańskiej.
Let me begin with something that at first sight does not seem to have much to do with space, namely the Balkan war.
PolishMoim zdaniem widać to na pierwszy rzut oka.
PolishNa pierwszy rzut oka sprawozdanie może się wydawać techniczne, streszczające jedynie znane nam fakty naukowe.
Mr President, at first sight this report may seem like a technical one, simply summarising the science as we know it.