"na głos" - angielskie tłumaczenie

PL

"na głos" po angielsku

volume_up
na głos {przysł.}

PL na głos
volume_up
{przysłówek}

na głos (też: głośno)
volume_up
aloud {przysł.}
I will read Amendment 2 aloud.
Dziś rano w szkołach holenderskich odbyło się tak zwane narodowe śniadanie przy lekturze na głos, czyli Nationale Voorleesontbijt.
(NL) Mr President, Mrs Espinosa, this morning, the Nationale Voorleesontbijt (national reading-aloud breakfast) was held in Dutch schools.
na głos (też: głośno)
volume_up
out loud {przysł.}
Esej, który przeczytała Pani na głos, na jego prośbę.
An essay that you read out loud, as per his request.
Read that out loud to the court.
You just said that out loud.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "na głos"

na przyimek
na zaimek
English
głos rzeczownik
głosić czasownik

Przykłady użycia - "na głos" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNa trąbach i na kornetach krzykliwych głos wydawajcie przed Królem i Panem.
With trumpets and sound of cornet Make a joyful noise before the King, Jehovah.
PolishNa głos Pański z bólem pustynia rodzą; z bólem rodzi na głos Pański pustynai Kades.
The voice of Jehovah shaketh the wilderness; Jehovah shaketh the wilderness of Kadesh.
PolishUżywanie ostrej amunicji jest niedopuszczalne i zasługuje na kategoryczny głos potępienia.
Using live ammunition is indefensible and demands categorical condemnation.
PolishNa zgromienie twojerozbiegły się, a na głos pogromu twego prędko zuciekały.
At thy rebuke they fled; At the voice of thy thunder they hasted away
PolishWażne jest też, aby zaznaczyć, że głos na "nie” jest równie demokratyczny, jak głos na "tak”.
It is also important to point out that a 'no' vote is as democratic as a 'yes' vote.
Polishna piśmie. - Oddam głos za przyjęciem sprawozdania pana posła Trakatellisa.
in writing. - I will be voting for the report by Mr Trakatellis.
PolishPrzez 18 dni nasze kamery nadawały na żywo głos ludzi na Midan Tahrir.
For 18 days, our cameras were broadcasting, live, the voices of the people in Tahrir Square.
PolishGłos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, proste czyńcie ścieżki jego.
The voice of one crying in the wilderness, Make ye ready the way of the Lord, Make his paths straight;
PolishOn się naśmiewa ze zgrai miejskiej, a na głos tego, co go goni, nic niedba.
Canst thou bind the wild-ox with his band in the furrow?
PolishTak odpowiadam w myślach, a na głos mówię tylko "dziękuję" i szukam dalej.
And I just say "thank you," and I go on to the next one.
PolishPowiedziawszy to, pragnę zabrać głos na temat sprawozdania pani poseł Klaß.
That said, I now want to speak about Mrs Klaß's report.
PolishNa początku głosowania głos zabrał pan poseł Jean-Marie Le Pen.
At the beginning of this vote, Mr Jean-Marie Le Pen took the floor.
PolishNastępnie spróbowałem pisać słowa na laptopie i wykorzystywać głos, będący częścią oprogramowania.
Then I tried typing words on my laptop and using its built in voice.
Polishna piśmie. - (RO) Mój głos "za” wynika z następujących doktrynalnych i praktycznych powodów.
in writing. - (RO) My vote "in favour” is based on the following doctrinaire and practical grounds.
PolishSprawozdanie to przewiduje ochronę interesów poszczególnych krajów i dlatego też zasługuje na mój głos.
National interests are protected in this report and it therefore deserves to have my vote.
PolishWłaśnie dlatego może liczyć się wygrane przez nas głosowanie na forum ONZ, głos, który teraz uzyskaliśmy.
It is why the vote that we won at the UN, the voice that we now have, can play its part.
PolishWygląda na to, że głos przeciwko temu postulatowi chce zabrać pan poseł Gahler.
I think I have a speaker against in Mr Gahler.
Polishna piśmie - (LT) Oddałem głos za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania.
in writing. - (LT) I voted in favour of this report.
PolishChciałbym zabrać głos na temat polityki energetycznej.
Mr President, I wish to speak on energy policy.
PolishNa chwilę chciałbym oddać głos Einsteinowi który myślał podobnie: najważniejsze jest sformułowanie problemu.
And I'll yield the floor here for a second to Einstein, who, I believe, has paid his dues.