"na czele" - angielskie tłumaczenie

PL

"na czele" po angielsku

volume_up
na czele {przysł.}
EN

PL na czele
volume_up
{przysłówek}

volume_up
ahead {przysł.}
Aby Europa była liderem skutecznej gospodarki opartej na wiedzy, musimy rozwijać i przyjmować nowe technologie i cały czas być na czele naukowego wyścigu.
For Europe to be at the forefront of a successful knowledge-based economy, we must move forward with new technologies and stay ahead in the knowledge race.

Synonimy (polski) dla "na czele":

na czele

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "na czele"

na przyimek
na zaimek
English

Przykłady użycia - "na czele" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMówię to szczególnie w imieniu naszych kolegów z Rumunii, z posłem Severinem na czele.
I also say that especially for our Romanian colleagues, with Mr Severin at the helm.
PolishZ zadowoleniem przyjmuję promocję Czarnogóry jako państwa stojącego na czele ruchu zielonych.
I welcome the promotion of Montenegro as a state championing the green movement.
PolishEuropa chce stać na czele tego wielkiego procesu.
We fully support this commitment, which is our civilisation's task and responsibility.
PolishW wielu przypadkach, na czele stały skrajne ugrupowania prawicowe i lewicowe.
Much of this was led by the extremes on the right and on the left.
PolishStanęliśmy również na czele europejskiej delegacji skierowanej w rejon konfliktu bliskowschodniego.
We have also led a European delegation to the area of the Middle East conflict.
PolishCzy naprawdę może Pani sobie wyobrazić, że Syria stoi na czele Rady Praw Człowieka ONZ?
Can you really see Syria chairing the UN Human Rights Council?
PolishNa czele każdej z trzech głównych instytucji UE stoi przewodniczący:
The 3 main institutions of the EU are each headed by a president:
PolishJeśli idzie o przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt, Unia Europejska znajduje się na czele stawki.
The European Union is in pole position when it comes to animal welfare.
PolishNa czele niektórych z tych gospodarek stały rządy autorytarne w latach 60-tych, 70-tych 80-tych.
Some of these economies were ruled by authoritarian governments in the 60s and 70s and 1980s.
PolishCzas pokaże, czy nowe osoby stojące na czele UE udowodnią pod tym względem swoją wartość.
It remains to be seen whether the new people at the head of the EU will prove their worth in this case.
PolishW związku z tym przywódcy Azerbejdżanu, a na ich czele prezydent Alijew, zasługują na ostrą krytykę.
In this respect Azerbaijan's leaders, headed by President Aliyev, deserve serious criticism.
PolishTylko w przypadku 3 % przedsiębiorstw na czele zarządu stoi kobieta.
Only 3% of these companies have boards headed by a woman.
PolishEuropa może stanąć na czele świata w dziedzinie ekologicznej innowacyjności.
Europe can lead the world in green innovation.
PolishPragnę tutaj skorzystać ze sposobności, aby podziękować panu posłowi Moreirze, który stał na czele komisji.
I would like to take this opportunity to thank Mr Moreira, the Chair.
PolishNa jej czele stoją tak starzy, jak i ci, którzy nie znają innego Egiptu, niż pod przywództwem Mubaraka.
It is being led by both the old and by those who have known nothing other than Mubarak in Egypt.
PolishTo również strategiczna konieczność, a Pani musi stać na jej czele, podejmując niezbędne inicjatywy.
It is also a strategic requirement, and you must be at the forefront taking the necessary initiatives.
PolishZ tego powodu Komisja stała na czele debaty na temat porozumienia TRIPS i dostępu do leków w WTO.
That is why the Commission was at the forefront of the debate on TRIPS and access to medicines in the WTO.
PolishKomisja stanęła na czele wspólnej reakcji na kryzys gospodarczy oraz wizji Europy w 2020 r.
The Commission was at the forefront of the joint response to the economic crisis and the vision for Europe in 2020.
PolishKażdy Minister stoi na czele Ministerstwa i odpowiada za jego zadania.
Each Minister is the head of a Ministry and exercises executive power over all subjects within that Ministry's domain.
PolishMusimy zadbać o to, by na czele znalazła się nasza nauka.
We have to ensure that our science is put to the fore.