PL mijać
volume_up
[mijam|mijałbym] {czasownik niedokonany}

Zatrzaskuję za sobą drzwi, wspinam się, mijam tykające wahadło.
I slam the door behind me, climb up, go past this place where I see a pendulum ticking.
Nurkowie nie mogą tam dotrzeć, a batyskafy szybko ją mijają.
Scuba divers can't get there, submarines go right on past it.
Lata oczywiście mijają, a pisanie nie zdarza się od razu, tak jak to próbuję to opowiedzieć tutaj na TED.
But I go back to this question of, how do I create something out of nothing?
Panie i panowie, panie komisarzu! Fundusz dostosowania do globalizacji mija się czasem z celem, a to z powodu zawiłej procedury.
Ladies and gentlemen, the fund sometimes overshoots the mark, the simple reason being that the procedure is too cumbersome, Commissioner.
Rejestrowanie przepływów substancji jasno mija się z celem, jako że nie jest jeszcze jasne, czy środek ochrony roślin, biocyd czy nawet środek leczniczy powstaje z danej substancji.
The recording of substance flows clearly overshoots the mark here, since it is not yet certain whether a plant protection product, a biocide or perhaps even a drug is produced from a given substance.
Rozum człowieczy zawściąga gniew jego, a ozdoba jego jest mijać przestępstwo.
The discretion of a man maketh him slow to anger; And it is his glory to pass over a transgression.
A podam cię w spustoszenie i w pohańbienie narodom, które są około ciebie, przed oczyma każdego mijającego.
Moreover I will make thee a desolation and a reproach among the nations that are round about thee, in the sight of all that pass by.
mijać (też: uciekać, minąć, umykać)
mijać (też: tykać)
mijać (też: minąć)
Zatrzaskuję za sobą drzwi, wspinam się, mijam tykające wahadło.
I slam the door behind me, climb up, go past this place where I see a pendulum ticking.
Rozum człowieczy zawściąga gniew jego, a ozdoba jego jest mijać przestępstwo.
The discretion of a man maketh him slow to anger; And it is his glory to pass over a transgression.
Czas mijał, a one myśleli, że na pewno o nich zapomniał, na początku.
Time passed, and they thought he had surely forgotten them, at first.
A podam cię w spustoszenie i w pohańbienie narodom, które są około ciebie, przed oczyma każdego mijającego.
Moreover I will make thee a desolation and a reproach among the nations that are round about thee, in the sight of all that pass by.

Synonimy (polski) dla "mijać":

mijać

Przykłady użycia - "mijać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishmijać się z celem