"mierzyć" - angielskie tłumaczenie

PL

"mierzyć" po angielsku

PL mierzyć
volume_up
[mierzę|mierzyłbym] {czasownik}

1. ogólne

mierzyć (też: zmierzyć)
Nie może mierzyć się z Francją, Niemcami i innymi państwami założycielskimi.
It cannot measure itself against France, Germany and the other founder members.
Należy regularnie mierzyć stężenie cukru we krwi.
It is recommended that you measure your blood glucose regularly.
Istnieją dwie uznane międzynarodowo skale, przy pomocy których można mierzyć problem hazardowy.
There are two internationally recognised scales which can measure problem gambling.
mierzyć
volume_up
to mete [meted|meted] {czas. przech.} [arch.]
Albowiem jakim sądem sądzicie, takim sądzeni będziecie, i jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzono będzie.
For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured unto you.
I rzekł do nich: Patrzcież, czego słuchacie; jaką miarą mierzycie, taką wam będzie odmierzono, a będzie wam przydano, którzy słuchacie.
And he said unto them, Take heed what ye hear: with what measure ye mete it shall be measured unto you; and more shall be given unto you.
mierzyć (też: celować)

2. "wzrokiem"

mierzyć (też: porównać, porównywać, zmierzyć)
volume_up
to weigh up {czas.} (options, benefits, risks)

Przykłady użycia - "mierzyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPrzyszłej opłacalności Unii Europejskiej nie należy mierzyć w liczbach po przecinku.
The future viability of the EU should not be measured in terms of decimal places.
PolishNie może mierzyć się z Francją, Niemcami i innymi państwami założycielskimi.
It cannot measure itself against France, Germany and the other founder members.
PolishIstnieją dwie uznane międzynarodowo skale, przy pomocy których można mierzyć problem hazardowy.
There are two internationally recognised scales which can measure problem gambling.
PolishTen lek może wpływać na ciśnienie krwi, dlatego należy regularnie mierzyć ciśnienie,
This medicine may affect your blood pressure, so it should be measured regularly, especially at
PolishDalej bowiem nie wiemy, jak mierzyć owe postępy, jeśli w ogóle są.
We do not know how to measure this progress, if indeed there has been any.
PolishSpytałem: "Jak można tworzyć i mierzyć coś, co znika, innymi słowy szczęście?"
I asked him, "How can you create and measure something which evaporates -- in other words, happiness?"
PolishInnym powodem, dlaczego genetyka jest bardzo popularna, jest to, że możemy ją mierzyć, jest cyfrowa.
So the other reason it's been very popular is because we can measure it, it's digital.
PolishTeraz proszę zacząć mierzyć czas mojej wypowiedzi w sprawie absolutorium w odniesienia do transportu.
Would you now please start the clock for my speech on discharge with regard to transport?
PolishRams z lat '60, z którymi nikt nie chciał się mierzyć.
These were four guys on the L.A. Rams in the 1960s you did not want to go up against.
PolishDlatego musimy mieć szeroką perspektywę, ale musimy mierzyć wpływ na przestrzeni 10 lat.
That's why we must have that long-term perspective, but we must measure the impact over 10-year periods.
PolishJak to możliwe, że 250 posłów wciąż nie chce mierzyć sił na zamiary?
How can it be that we still have 250 members who refuse to cut their coats according to their cloth?
PolishPo pierwsze, jednym z podstawowych wyzwań, z jakimi przychodzi mierzyć się Europie są zmiany klimatyczne.
Firstly, one of the main challenges with which Europe has to contend is climate change.
PolishMożemy mierzyć tylko rzeczy namacalne, te na dnie piramidy.
They didn't even see the intangible stuff higher up the pyramid.
PolishA ponieważ mamy te ładne wykresy, możemy mierzyć różne rzeczy.
And because we have these nice charts, we can measure things.
PolishNie można mierzyć Unii Europejskiej przy pomocy wskaźnika obrazującego stosunek płatności do wysokości składek.
The European Union cannot be measured in terms of the ratio of payments to contributions.
PolishWygląda na to, że możemy mierzyć różne odmiany szczęścia.
It turns out that we can measure different forms of happiness.
PolishNależy regularnie mierzyć stężenie cukru we krwi.
It is recommended that you measure your blood glucose regularly.
PolishPo ustaleniu dawki podtrzymującej stężenie wapnia w surowicy należy mierzyć w przybliżeniu raz w miesiącu.
Once the maintenance dose has been established, serum calcium should be measured approximately monthly.
PolishI to jest właśnie problem, z którym dziś musimy się mierzyć.
This is the very problem which we are facing today.
PolishOdkryliśmy, że można badać niejasne pojęcia jak depresja, alkoholizm, i mierzyć je z dużą precyzją.
That we found out that we could take fuzzy concepts -- like depression, alcoholism -- and measure them with rigor.