"medyczny" - angielskie tłumaczenie

PL

"medyczny" po angielsku

volume_up
medyczny {przym. m.}

PL medyczny
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

medyczny (też: leczniczy)
volume_up
medical {przym.}
Lekarz, medyczny zespół z Uniwersytetu Miami przyjechali o 5 rano.
The doctor, medical team from University of Miami arrived at five in the morning.
Personel medyczny przygotowuje produkt InductOs na sali operacyjnej.
The medical staff will prepare InductOs in the operating room.
Z drugiej zaś poważny problem medyczny, prawny i etyczno-moralny.
On the other we have a serious medical, legal and ethical/moral problem.
medyczny
volume_up
pathological {przym.} (journal)

Synonimy (polski) dla "medyczny":

medyczny

Przykłady użycia - "medyczny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPodanie tą drogą może być przeprowadzone tylko przez wyszkolony personel medyczny.
This procedure should only be carried out by health care professionals.
PolishTen produkt medyczny nie wymaga ż adnych specjalnych warunków przechowywania.
This medicinal product does not require any special storage conditions
PolishMycamine musi być przygotowana i podawana przez lekarza lub inny personel medyczny.
Mycamine must be prepared and given to you by a doctor or another health care professional.
PolishPacjent będzie nadzorowany przez personel medyczny w trakcie i po zakończeniu każdego wlewu.
You will be observed by a health professional during and after each infusion.
PolishProszek jest rozpuszczany w wodzie przed wstrzyknięciem przez fachowy personel medyczny.
The powder is reconstituted in the water before it is injected by a health professional.
PolishDocetaxel Winthrop jest lekiem do podawania przez personel medyczny.
Docetaxel Winthrop will be administered to you by a healthcare professional.
PolishLek VISTIDE może być podawany jedynie przez wykwalifikowany personel medyczny.
VISTIDE must be administered by a health care professional.
PolishNa prośbę pacjenta personel medyczny udostępni odpowiedni pojemnik.
Ask your doctor, hospital or pharmacist for an appropriate container.
PolishCANCIDAS zawsze będzie przygotowany i podawany przez lekarza lub inny personel medyczny.
CANCIDAS will always be prepared and given to you by a doctor or another healthcare professional.
PolishNależy wbić igłę pod skórę stosując technikę wstrzykiwania zaleconą przez personel medyczny.
Insert needle into skin using injection technique recommended by your healthcare professional.
PolishW przypadku wystąpienia któregokolwiek z opisanych objawów należy natychmiast powiadomić personel medyczny.
Be sure to tell hospital staff immediately if any of these symptoms appear.
PolishW szpitalach Rezero mógłby przenosić sprzęt medyczny.
With a screen it could inform people or show them around in a fun and entertaining way.
PolishDlatego produkt leczniczy jest przeznaczony do podawania przez personel medyczny (patrz punkt 6. 6).
Therefore treatment is intended to be administered by a healthcare provider (see section 6.6).
PolishPreparat Soliris powinien być podawany przez personel medyczny.
Soliris should be administered by a health care professional.
PolishTAXOTERE jest lekiem do podawania przez personel medyczny.
TAXOTERE will be administered to you by a healthcare professional.
PolishCzwarta Konwencja Genewska wyraźnie chroni personel cywilny, medyczny, religijny i humanitarny.
The Fourth Geneva Convention explicitly protects civilian, health, religious and humanitarian personnel.
PolishActrapid może być również podawany dożylnie, ale tylko przez wyszkolony personel medyczny.
Actrapid may also be administered intravenously, which should only be carried out by health care professionals.
PolishTen produkt medyczny jest przeznaczony do kontrastowania lewej komory serca po podaniu dożylnym produktu.
This medicinal product is intended for left ventricular opacification after intravenous administration.
PolishZastosowanie większej niż zalecana dawki leku Temodal Lek jest podawany przez profesjonalny personel medyczny.
If you use more Temodal than you should Your medicine is given to you by health care professionals.
Polishpersonel medyczny i nale y rozwa y zmniejszenie dawki lub zaprzestanie podawania insuliny. zy
If the patient suspects an interruption to insulin flow the patient should notify the health care professional. a in