"mam" - angielskie tłumaczenie

PL

"mam" po angielsku

volume_up
mam {czas.}
EN
volume_up
mieć {czas. ndk}
EN

"mam" po polsku

volume_up
mam {rzecz.}

PL mam
volume_up
{czasownik}

mam
volume_up
I have {czas.}
Mam nadzieję, że mam pełne poparcie Komisji Europejskiej - szczególnie w tym zakresie.
I hope that I have the full support of the European Commission on this, in particular.
Rozmawiałem o tym z przewodniczącym i mam jego poparcie w tej sprawie.
I have discussed this with the President, and I have his support for this.
Ale mam wrażenie, że toczą bitwę przeciw niewłaściwemu sprawozdaniu.
But I have the impression that they are fighting a battle on the wrong report.

Przykłady użycia - "mam" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMam jednak nadzieję, że Unia Europejska okaże w tym względzie więcej inicjatywy.
However, I hope that the European Union will show more initiative in this regard.
PolishMam nadzieję, że ta technologia pozwoli nam uratować więcej żyć w przyszłości.
Hopefully this technology will let us have more of these survivors in the future.
PolishJest to całkiem zrozumiałe i mam nadzieję, że Rada Europejska sobie z tym poradzi.
That is understandable, and I hope that the European Council will deal with that.
PolishW kontekście naszej dzisiejszej dyskusji mam tu na myśli przede wszystkim Bahrajn.
Within the limits of our discussion tonight this is especially true of Bahrain.
PolishW razie reakcji alergicznej mam lekarstwo w torebce/kieszeni!
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
PolishMam jeden slajd o moim innym życiu, życiu komputerowym, i to jest ten slajd.
I have one slide on my other life, the computer life, and that's the slide here.
PolishMam nadzieję, że minister nie wierzy w świętoszkowate efekciarstwo w tej Izbie.
I hope the Minister does not believe the sanctimonious claptrap he read this House.
PolishMam nadzieję, że również państwa członkowskie i Komisja podtrzymają dyskusję.
I also hope that the Member States and the Commission will keep the debate alive.
PolishMam na myśli na przykład projekt INDECT, który był finansowany z środków 7PR.
I am thinking, for example, of the INDECT project, which was funded by the FP7.
PolishMam dwa pytania uzupełniające do tego pytania, lecz kolejne pytanie będzie ostatnim.
I have two supplementaries to this question, but this will be the last question.
PolishMam poważne zastrzeżenia.
on behalf of the PPE-DE Group. - (DE) Madam President, I have serious objections.
PolishMam nadzieję, że w obu tych przypadkach wyraźnie określiłem nasze stanowisko.
In both of these cases, I have therefore provided a clear statement, I believe.
PolishParlament zawsze udzielał mi dużego poparcia i mam nadzieje, że tak będzie nadal.
I have always had strong support in Parliament and I hope this will continue.
PolishMam nadzieję, że 31 marca Kolegium przyjmie przygotowywany przez nas wniosek.
I hope that the College will adopt the proposals we are working on on 31 March.
PolishMam nadzieję, że sprawcy tej zbrodni zostaną szybko ujęci i odpowiednio ukarani.
I hope the perpetrators of this crime will quickly be apprehended and duly punished.
PolishMam tylko nadzieję, że powiesz mi zanim pójdziesz i zaczniesz robić te rzeczy...
I just do wish you would've told me before you went and started this thing because...
PolishMam nadzieję, że przewodniczący Komisji odpowie na moje pismo w tej sprawie.
I hope that the President of the Commission responds to my letter in this regard.
PolishMam nadzieję, że wspomniany pakiet zyska poparcie Parlamentu Europejskiego.
I hope that I will have the support of the European Parliament for this package.
PolishSądzę - i mam taką nadzieję - że będzie to miało istotne znaczenie dla Pakistanu.
I think, and I hope, that this will really mean something considerable for Pakistan.
PolishDlatego mam zamiar głosować za przyjęciem wszystkich przedmiotowych przepisów.
For these reasons, I am minded to vote in favour of the provision as a whole.