"ma" - angielskie tłumaczenie

PL

"ma" po angielsku

volume_up
ma {czas.}
EN
volume_up
mieć {czas. ndk}
EN

"ma" po polsku

volume_up
ma {rzecz.}
PL
volume_up
MA {rzecz.}
volume_up
MA {rzecz.} [skrót]
PL

PL ma
volume_up
{czasownik}

ma
volume_up
hath {czas.} [arch.] (has)
Ale ten lud ma serce ociążałe i odporne; odstąpili odemnie i odeszli;
But this people hath a revolting and a rebellious heart; they are revolted and gone.
Ale wszystkiego, co nie ma skrzeli, ani łuski, jeść nie będziecie, nieczyste wam będzie.
and whatsoever hath not fins and scales ye shall not eat; it is unclean unto you.
albo co ma więcej ubogi, który sobie umie poczynać między ludźmi?
[or] what hath the poor man, that knoweth how to walk before the living?

Synonimy (polski) dla "mieć":

mieć

Synonimy (angielski) dla "ma":

ma
MA

Przykłady użycia - "ma" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Intrinsa u dzieci i młodzieży.
There is no relevant indication for use of Intrinsa in children and adolescents.
PolishNiemniej jednak nie ma najmniejszego powodu do źle trafionej histerii na tę skalę.
Nevertheless, there is absolutely no cause for misplaced hysteria on this scale.
PolishNawet teraz nie ma ofiar, które zmarłyby z powodu promieniowania w Fukushimie.
Even now, there are no actual victims who have died from radiation at Fukushima.
PolishNie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu Bondenza.
No specific information is available on the treatment of overdosage with Bondenza.
PolishDlatego też moja grupa ma zamiar popierać niektóre z poprawek grupy Zielonych.
For this reason my Group intends to support some of the amendments by the Verts.
PolishProwadzi to także do zniszczenia lasów tropikalnych, co ma katastrofalne skutki.
It is also leading to the destruction of rainforests with devastating effects.
PolishPonieważ nie ma terminu ostatecznego, powinniśmy to zrobić we właściwy sposób.
As there is no immediate deadline, we should go about it in a reasonable manner.
PolishPoseł Moraes powiedział, że nie ma sądowej kontroli decyzji organu ds. mediów.
Mr Moraes said there was no judicial review of decisions by the media authority.
PolishDlatego, nie ma żadnego powodu, aby teraz zmieniać politykę UE wobec Białorusi.
Therefore, there is absolutely no reason to change EU policy towards Belarus now.
PolishZmiana farmakokinetyki abakawiru, jak się uważa, nie ma znaczenia klinicznego.
The changes in abacavir pharmacokinetics are not considered clinically relevant.
PolishNie ma różnic w ekspozycji pomiędzy Chińczykami, Japończykami i Koreańczykami.
There is no difference in exposure among Chinese, Japanese, and Korean subjects.
PolishMa to związek z tym, że musimy przemieszczać się między Strasburgiem a Brukselą.
That has to do with the fact that we have to move between Strasbourg and Brussels.
Polishpacjent ma zbyt małą liczbę różnego rodzaju komórek krwi lub zbyt małą ilość innych
if your amounts of various types of blood cells and blood components are too low
PolishNie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania preparatu Bondenza.
No specific information is available on the treatment of overdosage with Bondenza.
PolishSprawozdanie skupia się jednak nie ma nadużyciach, ale na nieprawidłowościach.
The actual focus of the report is not fraud as such, but rather irregularities.
PolishJeżeli Unia Europejska ma być uczciwym pośrednikiem konieczna jest bezstronność.
If the European Union is to act as an honest broker, even-handedness is imperative.
PolishTo sprawozdanie nie stwierdza, do jakich dokumentów ma dostęp opinia publiczna.
This particular report does not state what documents the public has access to.
PolishBez wątpienia Parlament Europejski ma w tej debacie do odegrania rolę kluczową.
The European Parliament has undoubtedly a crucial role to play in this debate.
PolishTa polityka ma potencjał przyciągnięcia naszych wschodnich sąsiadów bliżej do UE.
This policy has the potential to draw our eastern neighbours closer to the EU.
PolishProblem uruchomienia tej wspólnej służby nie ma charakteru jedynie technicznego.
The issue of how to install this joint service is not merely a technical one.