"mówca" - angielskie tłumaczenie

PL

"mówca" po angielsku

PL mówca
volume_up
{męski}

mówca (też: głośnik)
volume_up
speaker {rzecz.}
Następny mówca zabierze głos w imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej...
The next speaker, on behalf of the Group of the European People's Party ...
Jak wspomniał poprzedni mówca, dotyka on wielu państw członkowskich.
As the previous speaker mentioned, many Member States are concerned.
Każdy mówca ma minutę na przedstawienie wyjaśnienia dotyczącego sposobu głosowania.
Each speaker has one minute in which to give an explanation of vote.
mówca (też: gawędziarz)
volume_up
talker {rzecz.}

Synonimy (polski) dla "mówca":

mówca

Przykłady użycia - "mówca" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polish(FR) (mówca rozpoczął przy wyłączonym mikrofonie) ...ma w swoich 27 państwach członkowskich ponad 250 regionów.
(FR) (started off-microphone) ... has more than 250 regions in its 27 Member States.
PolishW tym co zostało powiedziane w odpowiedzi skierowanej do mnie w dniu 11 września czy w tym, co powiedział mówca?
In what was said in reply to me on 11 September or in what was said by the spokesperson?
Polish(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane zgodnie z regułą niebieskiej kartki na mocy art. 149 ust.
(Replying to a blue card question under Rule 149(8))
PolishKażdy mówca TED implikuje, lub mówi otwarcie o czymś innym, życie nie jest liniowe, jest organiczne.
Everybody who's spoken at TED has told us implicitly, or sometimes explicitly, a different story: that life is not linear; it's organic.
PolishPotrzebujemy jeszcze czegoś, nad czym pracuje komisarz Rehn - który będzie kolejnym mówcą - i do czego nawiązywałem wcześniej.
In addition, we need something that Commissioner Rehn - who is going to speak next - is working on, and which I alluded to earlier.
Polish. ~~~ I z pewnością nie był wtedy jedynym wielkim mówcą.
He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day.
PolishZacznę od tego, co powiedział pierwszy mówca, pan poseł Schwab, wskazując pierwotny zamysł, który powinniśmy ożywić i pozostać mu wierni, a mianowicie społeczną gospodarkę rynkową.
I will start my answer with what the first of your speakers, Mr Schwab, said when he pointed out the initial ambition that we should revive and remain faithful to, namely, the social market economy.