"litery" - angielskie tłumaczenie

PL

"litery" po angielsku

volume_up
litery {niemęskoos.}
EN
EN

PL litery
volume_up
{niemęskoosobowy}

litery (też: listy)
volume_up
letters {l.mn.}
Są to litery kodu genetycznego, 25 tysięcy genów wpisanych w ludzkie DNA.
Those are the letters of genetic code, the 25,000 genes you've got written in your DNA.
Same nudne litery" (Śmiech) I miała racje.
It's just boring letters" (Laughter) And she was right.
Średnia zmiana ostrości wzroku (litery) (SD) a a p < 0, 01
Mean change in visual acuity (letters) (SD)a a p < 0.01

Przykłady użycia - "litery" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWyobraźcie to sobie: 4 litery lub reprezentacja 4 rzeczy sprawia, że działamy.
You know, they are generally put together in pairs, creating a word or what we call base pairs.
PolishNa przykład wpisanie litery „P” spowoduje skrócenie listy do imion zaczynających się od litery P.
Typing "P," for example, will shorten the list to just the names that start with P.
PolishKiedy zrobimy tu dziurkę i włożymy trzecią zapałkę, otrzymamy złącze w kształcie litery T.
And if you were to just poke a hole over here and put a third matchstick, you'll get a T joint.
Polishzłożoność) litery „M-I-T” występują w idealnym porządku.
In the words "simplicity" and "complexity," M, I, T occur in perfect sequence.
PolishBL: Znamię w kształcie litery V na krewetkach to organ światłoczuły.
BL: You see this white V-shaped mark on the back of the shrimp?
PolishInnymi słowy, cytując holenderską konstytucję: "z należytym uwzględnieniem litery prawa”.
Or, as it says in the words of the Dutch Constitution: 'subject to every regard being paid to the law'.
PolishPostęp w informatyce opisuje ciąg krzywych w kształcie litery S: każda z nich dotyczy innego paradygmatu.
Information technology progresses through a series of S-curves where each one is a different paradigm.
PolishTo, co widzicie to rzeczywisty sposób kontroli nad Flyfire [Latającym Ogniem] i to, jak schodzi w dół, by utworzyć kształt litery V.
Here is the real Flyfire control and going down to form the regular grid as before.
PolishCo, gdybyśmy zamienili A na a z małej litery, co sugerowałoby, że, że jest to tylko środek do celu, i że celem jest szczęscie.
That A is a capital A, suggesting that affluence is an end in itself.
PolishI na samym początku, niewiele osób jest dotkniętych, i dostajemy klasyczną krzywą w kształcie litery S.
And at the very beginning, not too many people are affected, and you get this classic sigmoidal, or S-shaped, curve.
PolishJak widzicie, wciąż istnieje problem z czytelnością ponieważ nie wszystkie litery są w odpowiednim położeniu.
PolishBędę przestrzegał litery traktatów, jak również uszanuję to, że do zrobienia tego kroku potrzebna jest zgoda wszystkich 27 państw.
I will follow the Treaties and also respect the fact that all 27 Member States must ratify before we can make that move.
PolishTo jest Symphony Space przy skrzyżowaniu 90. ulicy i Broadway'u, tutaj litery są wplecione w stal nierdzewną i podświetlone światłowodami.
This is Symphony Space on 90th Street and Broadway, and the type is interwoven into the stainless steel and backlit with fiber optics.
PolishA więc, trzy lata temu odkryłem, że litery M-I-T występują w wyrażeniu "simplicity and complexity" oznaczającym prostotę i złożoność.
So, RISD is -- ~~~ I was outside RISD, and some student wrote this on some block, and I thought, ~~~ Wow, RISD wants to know what itself is. ~~~ And I have no idea what RISD should be, actually,
PolishI jeśli każdy z nas, troszczących się o różne rzeczy, podniósłby swoje cztery litery i poświęcił tyle czasu, ile może, moglibyśmy zmienić ten świat, moglibyśmy ocalić ten świat.
And if each of us who cares about the different things we care about got up off our butts and volunteered as much time as we could, we would change this world, we would save this world.
PolishPięć lat po wejściu w życie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy Rada, stanowiąc na wniosek Komisji, może przyjąć decyzję europejską uchylającą postanowienia niniejszej litery.
Five years after the entry into force of the Treaty establishing a Constitution for Europe, the Council, acting on a proposal from the Commission, may adopt a European decision repealing this point.