"kwestia" - angielskie tłumaczenie

PL

"kwestia" po angielsku

PL kwestia
volume_up
{żeński}

1. ogólne

kwestia (też: emisja, sprawa, numer, wystawienie)
volume_up
issue {rzecz.}
Zatem nie jest to kwestia proceduralna, lecz kwestia postawy politycznej.
Therefore, it is not a procedural issue, but a question of political attitude.
Szczególny przykład stanowi kwestia nierozprzestrzeniania broni jądrowej.
A particular example is the issue of the non-proliferation of nuclear weapons.
Druga kwestia to kwestia działań w zakresie nadzoru, jakie powinny być podjęte.
My second point is this issue of the supervisory steps to be taken.
kwestia (też: afera, sprawa, sprawunek, rzecz)
volume_up
matter {rzecz.}
Zagadnienia te to nie tylko kwestia polityki, lecz także kwestia sumienia.
These questions are not only a matter of politics, but also a matter of conscience.
Jest to kwestia środowiska naturalnego, a także kwestia kosztów.
It is a matter of the environment, and it is a matter of costs.
A to -- niezależnie od naszych nieszczęsnych przekonań -- jest kwestią religijną, kwestią duchową.
And these -- whatever our wretched beliefs -- is a religious matter, it's a spiritual matter.
volume_up
question {rzecz.}
To kwestia wpływu, to również kwestia poszanowania naszych wartości.
It is a question of influence; it is also a question of respect for our values.
Zacząłem od stwierdzenia, że kwestia czeska jest też kwestią europejską.
I began by saying that the Czech question is also a European question.
To nie kwestia możliwości; to kwestia priorytetów.
It is not a question of availability; it is a question of priority.
kwestia (też: rząd, sposób, podejście, sznur)
volume_up
line {rzecz.}
Zasadniczą kwestią jest to, że musimy i będziemy chronić dzieci.
The bottom line is that we must and will protect children.
O bezpieczeństwie żywnościowym - podobnie jako o ekologizacji - mówi się, jakby była to uboczna kwestia.
Again like greening, people talk about food security as a throw-away line.
Jest to kwestia o zasadniczym znaczeniu i powód, dla którego poparliśmy ułatwienia w wydawaniu wiz oraz zniesienie wiz.
That is the bottom line. That is the reason we support visa facilitation and visa waiver.
kwestia (też: sprawa, cel, temat, sens)
volume_up
point {rzecz.}
Panie pośle Tannock, kwestia formalna poruszona przez pana posła Schulza jest kwestią bieżącą.
Mr Tannock, the point of order raised by Mr Schulz is the ongoing point of order.
Druga kwestia to kwestia działań w zakresie nadzoru, jakie powinny być podjęte.
My second point is this issue of the supervisory steps to be taken.
Trzecią i ostatnią kwestią, którą chciałabym podnieść, jest znakowanie zabawek.
The third and final point that I wish to make relates to the marking of toys.
kwestia
volume_up
thang {rzecz.} [pot.]

2. Teatr

kwestia
volume_up
speech {rzecz.}
Drugie wystąpienie, do którego chcę nawiązać, dotyczyło kwestii policji w Irlandii Północnej.
The other speech concerned the issue of policing in Northern Ireland.
Bardzo trudno jest zatem podsumować tę kwestię w jednej wypowiedzi.
It is therefore very difficult to summarise this issue in one speech.
Pana wystąpienie było istotnie bardzo interesujące i dotyczyło bardzo istotnej kwestii.
Indeed, your speech was very interesting and on an issue that is also very important.

Przykłady użycia - "kwestia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishKolejnym znaczącym osiągnięciem prezydencji belgijskiej jest kwestia eurowiniety.
The Eurovignette is a further significant achievement of the Belgian Presidency.
PolishDla mnie jednak kwestia przejrzystości i wymierności wyników pozostaje wątpliwa.
For me, however, the issues of transparency and measurable results remain doubtful.
PolishNadal nierozwiązana pozostaje kwestia praw podstawowych, szczególnie praw kobiet.
The problem of fundamental rights, most importantly women's rights, remains intact.
PolishJednym z najbardziej interesujących i ważniejszych pomysłów jest kwestia skali.
One of the most interesting and most important concepts is the idea of scale.
PolishW dobie kryzysu na rynku pracy kwestia ta powinna być traktowana priorytetowo.
At a time when we face an employment crisis, this should be the main priority.
PolishPragnę podkreślić, iż utrzymanie tej równowagi jest dla nas kwestią najważniejszą.
I should like to emphasise that maintaining that balance is a sine qua non for us.
PolishZ drugiej strony, kwestia kabotażu jest niewątpliwie bardziej problematyczna.
On the other hand, it is obvious that the subject of cabotage is more problematic.
PolishTo oczywiste, że stworzenie stosownej infrastruktury to kwestia priorytetowa.
It goes without saying that creating a suitable infrastructure must be a priority.
PolishJednak przez długi czas kwestia ta nie wzbudziła zainteresowania na szczeblu UE.
However, no attention was paid to this subject at EU level for a long time.
PolishKolejną ważną kwestią jest zestaw narzędzi, za który odpowiadała pani Schaldemose.
Another important aspect is the toolbox, for which Mrs Schaldemose was responsible.
PolishKwestia, czy służą one do celów zawodowych czy prywatnych, ma znaczenie drugorzędne.
Whether they are used for business or private purposes is of secondary importance.
PolishUważam, że istotne jest uznanie, że kwestia zmian klimatycznych to nie religia.
I think it is important to recognise that climate change is not a religion.
PolishKwestia ta nie musi mieć żadnego związku z definicją efektywności energetycznej.
This problem does not have to do with the definition of energy efficiency.
PolishWiem, jak ważna jest to kwestia dla zwykłych obywateli Bałkanów Zachodnich.
I know how important this is for the ordinary citizens of the Western Balkans.
PolishByłaby to również kwestia "wypracowanej kompetencji” i niemożliwości uzasadnienia.
That would be an equally manufactured competence and impossible to justify.
PolishJednym z tych zagadnień będzie kwestia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.
The European External Action Service will be included among these issues.
PolishTa kwestia ma kluczowe znaczenie i stanowi podstawę dalszych rozmów z Serbią.
That is a fundamental element and also the basis of further discussions with Serbia.
PolishPana posła Correię de Camposa niepokoi kwestia przepływu pracowników - mnie także.
Mr Correia de Campos is concerned about movement of workers. Well, so am I.
PolishPani komisarz powiedziałbym, że kwestia ta dotyczy także stosunków UE z Rosją.
I would say to the Commissioner that it is also about the EU's relations with Russia.
PolishW istocie uważam, że polityka zagraniczna Unii jest kwestią zasługującą na uwagę.
Indeed, I believe that the Union's foreign policy is worthy of attention.