"który" - angielskie tłumaczenie

PL

"który" po angielsku

PL który
volume_up
{zaimek}

który (też: to, tamten, ten, ta)
volume_up
that {zaim.}
Przetoż weźmijcie od niego ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów.
Take ye away therefore the talent from him, and give it unto him that hath the ten talents.
Król sądem ziemię utwierdza; ale mąż, który dary bierze, podwraca ją.
The king by justice establisheth the land; But he that exacteth gifts overthroweth it.
Odpowiedział im: Ten, który mię uzdrowił, tenże mi rzekł: Weźmij łoże twoje, a chodź.
But he answered them, He that made me whole, the same said unto me, Take up thy bed, and walk.
który (też: która, które, kto, jaki)
volume_up
which {zaim.}
Ja także mam dla państwa prezent, który własnoręcznie zapakowałam.
As for me, I have a gift for you, which I wrapped myself.
Przepraszam, ale czy mógłby mi Pan powiedzieć, który temat omawiamy w tej chwili?
Mr President, sorry, could you tell me which subject we are on now?
Efektem końcowym, który uzyskaliśmy jest kompromis, który z zadowoleniem popieramy.
The end result we have before us is a compromise which we are happy to support.
który (też: dowolny, ktoś, kilkoro, jakiś)
volume_up
any {zaim.}
Takie poszanowanie stanowi nieodzowny wymóg wobec każdego rządu, który nie jest dyktaturą.
Such respect is an indispensable requirement of any non-dictatorial government.
O członkostwo w UE ubiegać się może każdy kraj, który spełnia warunki członkostwa.
Any country that satisfies the conditions for membership can apply.
Lew najmocniejszy między zwierzętami, który przed nikim nie ustępuje:
The lion, which is mightiest among beasts, And turneth not away for any;
który (też: co, jaki, czym)
volume_up
what {zaim.}
Należy koniecznie skonsultować się z lekarzem, który udzieli informacji dotyczących dalszego postępowania.
It is important that you consult your doctor, who will tell you what to do.
Dziękuję panu Geierowi, który dostrzegł, że czasem mówię własnym głosem.
Mr President, I would like to thank Mr Geier, who has noticed that I sometimes say what I think.
I odszedł od Elizeusza, a przyszedł do pana swego, który rzekł do niego: Cóż ci powiedział Elizeusz?
Then he departed from Elisha, and came to his master; who said to him, What said Elisha to thee?
który (też: kim, kto, któren, któryż)
volume_up
who {zaim.}
Zawsze kiedy nastawała taka sytuacja, pytaliśmy ich: "Powiesz nam, który jest który?"
And I would always leave that moment, and we would ask them, "So can you tell me who is who?"
Następnie miałem przeszczep, który uratował moje życie i sprawił, że jestem kim jestem.
And this surgery came along and basically made me who I am today and saved my life.
Który odpuszcza wszystkie nieprawości twoje; który uzdrawia wszystkie choroby twoje;
Who forgiveth all thine iniquities; Who healeth all thy diseases;
który (też: kto, któryż)
volume_up
whom {zaim.}
A on im rzekł: Nie wszyscy pojmują tej rzeczy, ale tylko ci, którym to dano.
But he said unto them, Not all men can receive this saying, but they to whom it is given.
I wstąpił na górę, a wezwał do siebie tych, których sam chciał, i przyszli do niego.
And he goeth up into the mountain, and calleth unto him whom he himself would; and they went unto him.
Odpowiedział Jezus i rzekł im: Toć jest sprawa Boża, abyście wierzyli w tego, którego on posłał.
Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent.
który

Synonimy (polski) dla "który":

który
Polish

Przykłady użycia - "który" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPrzetoż spuściła Michol Dawida oknem, który uszedłszy uciekł, i zachowany jest.
So Michal let David down through the window: and he went, and fled, and escaped.
PolishMiał też synów Sobal, ojciec Karyjatyjarymczyków, który doglądał połowy Menuchoty.
And Shobal the father of Kiriath-jearim had sons: Haroeh, half of the Menuhoth.
PolishBył tam maluch, który cały czas się wywracał. ~~~ Nie był za dobry w chodzeniu.
He was just a toddler and he wasn't very good at it, and he kept falling over.
PolishJest to aspekt, który według mnie nie został w tym sprawozdaniu uwzględniony.
This aspect, in particular, is an element I find to be missing from this report.
PolishBył bezczelny, zuchwały, był prawdziwym macho, macho, który zawsze chciał zabłysnąć.
He was brash, irreverent -- he was full of macho, a kind of macho one-upmanship.
PolishJest to metal, który w zwykłych warunkach jest cieczą o wysokiej prężności par.
Under normal circumstances this metal is a liquid with high vapour compressibility.
PolishAisha została ukarana, zgodnie z islamskim prawem, za gwałt, który jej zadano.
Aisha was punished, in accordance with Islamic law, for the rape inflicted on her.
PolishTekst, który dzisiaj przyjęliśmy zapewni dużo bardziej skuteczną kontrolę importu.
The text we adopted today will provide for much more effective control of imports.
PolishNie pamiętali na rękę jego, i na on dzień, w który ich wybawił z utrapienia;
They remember not his hand, Nor the day when he redeemed them from the adversary;
PolishHardego i pysznego imię jest naśmiewca, który wszysko poniewoli i z pychą czyni.
The proud and haughty man, scoffer is his name; He worketh in the arrogance of pride.
PolishAle człowiekowi możnemu dałeś ziemię, a ten, który był w powadze, mieszkał w niej.
But as for the mighty man, he had the earth; And the honorable man, he dwelt in it.
PolishTym niemniej, na litość boską, przynajmniej uwierzmy w plan, który realizujemy!
However, for goodness sake, let us at least believe in the plan we are implementing!
PolishIch rząd jest pierwszym, który zadeklarował bycie wolnym od węgla do 2021 roku.
Their government is one of the first to commit to be carbon neutral by 2021.
PolishPracowałam z cukrem dla Stefana Sagmeistera, który 3 razy przemawiał na TED.
To this end, I have worked in sugar for Stefan Sagmeister, three-time TED speaker.
PolishBardzo ciężko pracujemy, aby zmniejszyć smog który występuje tutaj, w Los Angeles.
We worked very hard to get the smog reduction happening here in Los Angeles.
PolishOto obraz z XVI wieku, który pokazuje, jak powszechnym szacunkiem się cieszył.
This is a 16th century image to show you how widespread his veneration actually was.
PolishSzczepionka zawiera również adjuwant, który wspomaga lepszą odpowiedź immunologiczną.
The vaccine also contains an ‘ adjuvant’ to stimulate a better immune response.
PolishTo pacjent z paraplegią, który chodzi dzięki przypiętemu egzoszkieletowi.
Here's a paraplegic patient actually walking by strapping on these exoskeletons.
PolishCóż, pomysł na który wpadliśmy wykorzystuje komputery, ale nie polega na nich.
Well, the way we've come up with uses computers but doesn't depend on them.
PolishTeraz wyobraź sobie, w tej chwili, związek, który rozpadł się wiele lat temu.
I want you to imagine, right now, a broken relationship from many years ago.