"kruchy" - angielskie tłumaczenie

PL

"kruchy" po angielsku

volume_up
kruchy {przym. m.}
PL

kruchy {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
Co próbował zrobić to zainspirować mnie do ochrony świata i pokazać mi jak kruchy jest.
What he was trying to do with me was to inspire me to protect the world, and show me just how fragile the world is.
W Kosowie utrzymano stabilność, która nadal jest krucha.
As for Kosovo, stability has been maintained but still remains fragile.
Światowy kryzys pokazuje, jak krucha może być sytuacja ekonomiczna w krajach bogatych.
The world crisis has shown just how fragile the economic situation of rich countries can be.
kruchy
volume_up
brittle {przym.} (mineral, porcelain, relationship)
They are quite brittle.
Jednakże, jako że nie przeprowadzono badań u kalekich ptaków, preparatu Dicural nie należy stosować u ptaków ze słabością kończyn lub osteoporozą (kruche kości).
However, since no studies have been performed in lame birds, Dicural must not be used in birds with existing leg weakness or osteoporosis (brittle bones).
kruchy (też: chrupiący)
volume_up
crisp {przym.} (brittle)
kruchy (też: chrupiący)
volume_up
crispy {przym.} (brittle)
kruchy (też: sypki, kruszący się)
Asteroida nad Tunguską była prawdopodobnie skałą, która jest bardziej krucha i dlatego eksplodowała w powietrzu.
The one over Tunguska was probably made of rock, and that's much more crumbly, so it blew up in the air.
kruchy (też: chrupki)
kruchy
Biały lub kremowy proszek lub krucha substancja.
White or cream coloured powder or friable solid.
CEPROTIN ma postać proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i jest białym lub kremowym proszkiem lub kruchą substancją.
CEPROTIN is presented as powder and solvent for solution for injection and is a white or cream coloured powder or friable solid.
As a child so young and tender,
kruchy (też: delikatny, łamliwy)

Przykłady użycia - "kruchy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishUtrzymanie równomiernego wszechświata u jego początków nie jest łatwe, to kruchy stan.
Keeping the universe very, very smooth at early times is not easy; it's a delicate arrangement.
PolishJest to system oparty na uprzejmości i zaufaniu, co sprawia również, że jest on kruchy i delikatny.
This is a system that relies on kindness and trust, which also makes it very delicate and vulnerable.
PolishCo próbował zrobić to zainspirować mnie do ochrony świata i pokazać mi jak kruchy jest.
What he was trying to do with me was to inspire me to protect the world, and show me just how fragile the world is.
PolishJak kruchy jest proces pokojowy, o czym mowa w rezolucji, świadczą obecne wydarzenia w Abyei.
The ultimate fragility of the peace process that has been set in motion is demonstrated by current events in Abyei.
PolishMa pan rację, panie pośle Grech, ostrzegając, że rynek wewnętrzny jest kruchy: nic nie jest dane na zawsze.
You are right, Mr Grech, to warn against the fragility of the internal market: nothing is set in stone.
Polish. ~~~ Taki ogrom sprawia, że człowiek czuje się kruchy i bezradny.
When you get there, this is what you see, and it's the vastness of the place which makes you feel helpless and vulnerable.
PolishW inscenizacjach nieudanych, kruchy teatr aktorski Gotscheffa funkcjonuje jednak jak nieprzygotowana improwizacja rodem z muzeum awangardy.
In unsuccessful productions his fragile actor theatre then has the effect of unfinished improvisations from the avant-garde museum.
PolishW związku z tym oraz z racji zmian gospodarczych będących skutkiem burzliwego okresu kryzysu gospodarczego, budżet ten może się okazać bardzo kruchy.
As a result of this and as a result of economic fluctuations caused by the turbulent period of economic crisis, the budget may become very fragile.
PolishChciałbym powiedzieć, że podzielam Pani opinię, że na szczęście sytuacja w Iraku jest dzisiaj sytuacją nieco lepszą, ale jest to jednak stan dosyć kruchy.
I share your opinion, Mrs Ashton, that, fortunately, the situation in Iraq is a little better than it was, but it is still in a rather fragile state.
PolishZaczęło się to w latach 80tych, ale na początku były to maszyny wycinające model z bloków z pianki, ale był on bardzo kruchy i nie miał praktycznego zastosowania.
It started out in the '80s, but at the beginning it was machines carving out of a foam block a model that was very, very fragile, and could not have any real use.
PolishNie wyobrażam sobie, jak mogliby poprowadzić organizm tak złożony jak Unia Europejska - dziś bardzo kruchy i chwiejny - w sposób dalekowzroczny i z wizją przyszłości.
I do not see how it could possibly have led such a complex entity as the European Union - itself very fragile and rickety today - with foresight and vision for the future.
PolishMiędzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował niedawno analizę obecnego stanu światowej gospodarki, z którego wynika, że proces odbudowy jest nadal kruchy i fragmentaryczny.
The International Monetary Fund recently made public an analysis of the current state of the world economy, showing that the recovery process is still fragile and patchy.