"kruche" - angielskie tłumaczenie

PL

"kruche" po angielsku

EN
PL

kruche {przymiotnik}

volume_up
Przypomniałam sobie, jak kruche są podstawy poczucia bezpieczeństwa i jak delikatni są ludzie.
I was reminded of how fragile our sense of security is and how vulnerable people truly are.
Podporządkowanie się demokracji, prawom człowieka i rządom prawa jest nadal kruche i wymaga ulepszeń.
Compliance with democracy, human rights and the rule of law is still fragile and needs improvement.
Nasze gospodarki są wciąż jeszcze bardzo kruche.
Our economies are still very fragile.

Przykłady użycia - "kruche" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJak się przekonaliśmy, takie ostoje i fundamenty są bardzo kruche i mogą się nagle zawalić.
As we have seen, such props and such pillars are very fragile and can suddenly collapse.
PolishPrzypomniałam sobie, jak kruche są podstawy poczucia bezpieczeństwa i jak delikatni są ludzie.
I was reminded of how fragile our sense of security is and how vulnerable people truly are.
PolishPodporządkowanie się demokracji, prawom człowieka i rządom prawa jest nadal kruche i wymaga ulepszeń.
Compliance with democracy, human rights and the rule of law is still fragile and needs improvement.
PolishPonad trzy lata po kryzysie podstawy regulacji rynków finansowych są wciąż raczej kruche.
More than three years after the crisis, elements for regulating the financial markets are rather thin on the ground.
Polish. - Niedawne trzęsienie ziemi na Haiti pokazuje nam, jak bardzo kruche może być życie na tej ziemi.
in writing. - The recent earthquake in Haiti demonstrates to us all how fragile living on this earth can be.
PolishTo był nieuzasadniony atak, którego ofiarą padli cywile i który zniszczył i tak już bardzo kruche porozumienia.
It was an unjustifiable attack, which struck at civilians and shattered already highly fragile agreements.
PolishZachodzące tam demokratyczne procesy są bardzo wątłe i kruche, i musimy wspierać je w odpowiednim czasie.
The democratic processes taking place there are very fragile and vulnerable, and we must help them in a timely manner.
PolishKonferencja w Kopenhadze jest ważna, ponieważ dzieło boskie jest bardzo kruche i mocno uzależnione od działań człowieka.
Copenhagen is important because God's creation is highly vulnerable, and is deeply affected by man's actions.
PolishNasze gospodarki są wciąż jeszcze bardzo kruche.
PolishJako dziecko tak młode i kruche,
PolishA nasze zmysły nie są kruche.
PolishA jest ono raczej kruche.
PolishCzy potraficie sobie wyobrazić, jak kruche byłoby porozumienie większościowe, gdyby niektóre państwa nie przestrzegały jego warunków?
Can you imagine how weak an agreement obtained by majority voting would have been, with a number of countries that would not have stuck to it?
PolishSą dość kruche.
PolishKruche systemy demokratyczne w Afryce obalane w drodze zamachu wojskowego: to niekończąca się historia, która w kółko się powtarza.
- (NL) Mr President, fragile democratic regimes in Africa which are overthrown by a military coup: it is a never-ending story, a saga that goes on and on.
PolishJednakże, jako że nie przeprowadzono badań u kalekich ptaków, preparatu Dicural nie należy stosować u ptaków ze słabością kończyn lub osteoporozą (kruche kości).
However, since no studies have been performed in lame birds, Dicural must not be used in birds with existing leg weakness or osteoporosis (brittle bones).
PolishTak więc poparcie dla wstępnego porozumienia w sprawie warunków jako całości jest bardzo kruche i nie jest jedynie kwestią sporów USA i Indii na temat rolnictwa.
So support for the outline modalities deal as a whole is very fragile and not just a question of the US and India resolving their differences in agriculture.
PolishOznacza to oczywiście, że światowe finanse i światowa gospodarka są niezwykle kruche i że na szczeblu światowym musimy szukać sposobów, by tę wrażliwość wyeliminować.
Of course, this means that the global finance and the global economy is extremely fragile and we have to find ways at a global level to avoid this fragility.
PolishEBC obniżył swoją stopę bazową zbyt późno, po okresie krótkowzroczności, która już słono kosztowała bardziej kruche gospodarki i tych, którzy są zadłużeni wobec banków.
The ECB lowered its own base rate too late, after a short-sightedness that has already cost the more fragile economies and those who are in debt to the banks dearly.
PolishW związku z tym uważam, że pomimo pozytywnych rezultatów należy w dalszym ciągu zwracać uwagę na problem instytucji, które są wciąż jeszcze kruche i wystawiane na ciężką próbę.
I therefore believe that, despite the positive results, attention must continue to be paid to the institutional question, which is very fragile and is being put to the test.