"krucha" - angielskie tłumaczenie

PL

"krucha" po angielsku

volume_up
krucha {przym. f.}
EN
volume_up
kruchy {przym. m.}

PL krucha
volume_up
{przymiotnik rodzaju żeńskiego}

krucha (też: miękki, kruchy, łamliwy, delikatny)
volume_up
fragile {przym.}
W Kosowie utrzymano stabilność, która nadal jest krucha.
As for Kosovo, stability has been maintained but still remains fragile.
Światowy kryzys pokazuje, jak krucha może być sytuacja ekonomiczna w krajach bogatych.
The world crisis has shown just how fragile the economic situation of rich countries can be.
Ministrowie finansów potwierdzili, że poprawa jest realna, lecz krucha.
The finance ministers confirmed that the recovery is real, but fragile.

Przykłady użycia - "krucha" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishI kiedy w końcu udaje się osiągnąć trudną i kruchą równowagę, zjawia się Unia Europejska z jej patentem na najlepsze rozwiązanie.
When finally a difficult balance is struck, the European Union suddenly comes storming in with an idea that we happen to think is the best.
PolishMłoda demokracja Timoru Wschodniego jest nadal niezwykle krucha w instytucjach politycznych, sądowych oraz instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
The young democracy of East Timor is still extremely vulnerable in its political, judicial and security institutions.
PolishMam wrażenie, jakbyśmy trzymali w dłoniach bezcenną, kruchą wazę będącą dziełem mistrza, którą teraz trzeba przenieść po bardzo śliskiej podłodze.
I feel as if we have a priceless, wafer-thin vase of great craftsmanship in our hands, but which now has to be carried from here over a very slippery floor.
PolishWielu ludzi uważa, że narodziny ruchu na rzecz ochrony środowiska zawdzięczamy właśnie takim obrazom, które po raz pierwszy ukazały jak niewielka i krucha jest nasza planeta.
Many people credit a lot of the birth of the environmental movement to our seeing the planet like this for the first time -- its smallness, its fragility.
PolishGdybyśmy jednocześnie mieli zastosować dalsze zwiększenie kwot o 2%, krucha równowaga pomiędzy podażą a popytem zostałaby poważnie zaburzona, w wyniku czego spadłyby ceny mleka.
If a further 2% rise in the quota were now to be applied simultaneously, the delicate balance between supply and demand would be severely disrupted and milk prices would fall as a result.