"krucha" - angielskie tłumaczenie

PL

"krucha" po angielsku

volume_up
krucha {przym. f.}
EN
PL

krucha {przymiotnik rodzaju żeńskiego}

volume_up
W Kosowie utrzymano stabilność, która nadal jest krucha.
As for Kosovo, stability has been maintained but still remains fragile.
Światowy kryzys pokazuje, jak krucha może być sytuacja ekonomiczna w krajach bogatych.
The world crisis has shown just how fragile the economic situation of rich countries can be.
Ministrowie finansów potwierdzili, że poprawa jest realna, lecz krucha.
The finance ministers confirmed that the recovery is real, but fragile.

Przykłady użycia - "krucha" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishA teraz, kiedy wróciłem, to marzenie się spełniało choć rzeczywistość wciąż była dość krucha.
And now that I'd returned, that dream had become reality, though a fragile reality.
PolishMinistrowie finansów potwierdzili, że poprawa jest realna, lecz krucha.
The finance ministers confirmed that the recovery is real, but fragile.
PolishŚwiatowy kryzys pokazuje, jak krucha może być sytuacja ekonomiczna w krajach bogatych.
The world crisis has shown just how fragile the economic situation of rich countries can be.
PolishTwoja opowieść daje do myślenia, i zostawia poczucie jak krucha to rzecz.
It's an amazing sense of wonder you've given me, and a sense of just how fragile this whole thing is.
PolishW Kosowie utrzymano stabilność, która nadal jest krucha.
As for Kosovo, stability has been maintained but still remains fragile.
PolishWiemy, że w niektórych krajach, takich jak Uzbekistan sytuacja jest bardzo krucha i problematyczna.
We know that in some countries, such as Uzbekistan, the situation is very fragile and problematic.
PolishNawet w czasach kryzysu musimy inwestować, aby wzmocnić bardzo kruchą naprawę europejskiej gospodarki.
Even in a time of crisis we need investment to reinforce the very fragile recovery of the European economy.
PolishWszyscy rozumiemy, jak skomplikowana jest sytuacja na Ukrainie: jest to bardzo młoda i krucha demokracja.
We all understand how complicated the situation is in Ukraine: it is a very young and fragile democracy.
PolishAsteroida nad Tunguską była prawdopodobnie skałą, która jest bardziej krucha i dlatego eksplodowała w powietrzu.
The one over Tunguska was probably made of rock, and that's much more crumbly, so it blew up in the air.
PolishBiały lub kremowy proszek lub krucha substancja.
White or cream coloured powder or friable solid.
PolishStabilizacja tego regionu jest wciąż krucha.
The stability of this region is still fragile.
PolishChociaż w gospodarce Gruzji widoczne są oznaki ożywienia, to jest ona wciąż krucha i wrażliwa, i wymaga stabilności finansowej.
Although Georgia's economy is showing signs of recovery, it is still fragile and vulnerable, and requires financial stability.
PolishNiedobrze z nią, jest krucha.
PolishI kiedy w końcu udaje się osiągnąć trudną i kruchą równowagę, zjawia się Unia Europejska z jej patentem na najlepsze rozwiązanie.
When finally a difficult balance is struck, the European Union suddenly comes storming in with an idea that we happen to think is the best.
PolishCEPROTIN ma postać proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i jest białym lub kremowym proszkiem lub kruchą substancją.
CEPROTIN is presented as powder and solvent for solution for injection and is a white or cream coloured powder or friable solid.
PolishMłoda demokracja Timoru Wschodniego jest nadal niezwykle krucha w instytucjach politycznych, sądowych oraz instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
The young democracy of East Timor is still extremely vulnerable in its political, judicial and security institutions.
Polish"Przez miliardy lat, na unikalnym ciele niebieskim, przypadek tworzył cienką powłokę życia... skomplikowaną i prawdopodobną, wspaniałą i kruchą.
"Over billions of years, on a unique sphere, chance has painted a thin covering of life -- complex and probable, wonderful and fragile.
PolishCzy naprawdę chcemy ryzykować podsycaniem nastrojów nacjonalistycznych i pogłębianiem podziałów w kraju, gdzie stabilność jest nadal tak krucha?
Do we really want to take the chance of fostering nationalist feelings and deepening the divisions in a country where stability is still so fragile?
PolishMam wrażenie, jakbyśmy trzymali w dłoniach bezcenną, kruchą wazę będącą dziełem mistrza, którą teraz trzeba przenieść po bardzo śliskiej podłodze.
I feel as if we have a priceless, wafer-thin vase of great craftsmanship in our hands, but which now has to be carried from here over a very slippery floor.