"krecz" - angielskie tłumaczenie

PL

"krecz" po angielsku

krecz
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Przykłady użycia - "krecz" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishSkręt szyi (kurczowy kręcz szyi) Opisane zostały następujące działania niepożądane podczas stosowania leku Xeomin:
Twisted neck (spasmodic torticollis) The following side effects were reported with Xeomin:
PolishSkręt szyi (kurczowy kręcz szyi) Po wstrzyknięciu u pacjenta mogą wystąpić od łagodnych do ciężkich zaburzenia połykania.
Twisted neck (spasmodic torticollis) After the injection you may develop mild to severe swallowing difficulties.
PolishRabdomioliza, kręcz szyi, bóle szyi
PolishXeomin jest stosowany do objawowego leczenia kurczu powiek i dystonii szyjnej z przewagą komponenty rotacyjnej (kurczowy kręcz szyi) u dorosłych.
Xeomin is indicated for the symptomatic management of blepharospasm and cervical dystonia of a predominantly rotational form (spasmodic torticollis) in adults.
PolishDystonia szyjna, określana także jako kręcz szyi, jest zaburzeniem, w którym dochodzi do skurczu mięśni szyi, co powoduje nieprawidłowe ruchy i skręcenie szyi oraz nietypowe ustawienie głowy.
Cervical dystonia, which is also known as torticollis, is a disorder when the neck muscles contract, causing abnormal movement and twisting of the neck and unusual positioning of the head.