"kreatywność" - angielskie tłumaczenie

PL

"kreatywność" po angielsku

PL kreatywność
volume_up
{żeński}

kreatywność (też: twórczość)
UE musi wspierać kreatywność dla większej innowacyjności i przedsiębiorczości.
The EU must support creativity for more innovation and entrepreneurship.
Wspaniała kreatywność jest zdumiewająco, absurdalnie, racjonalnie, irracjonalnie potężna.
Great creativity is astonishingly, absurdly, rationally, irrationally powerful.
Kreatywność przybiera postać innowacji, jeżeli przekształca się ją w rzeczywistość.
Creativity becomes innovation if it is transformed into reality.

Synonimy (polski) dla "kreatywność":

kreatywność

Przykłady użycia - "kreatywność" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishGra uruchamia kreatywność. ~~~ Jedno oko w środku.
So pretty much players are encouraged to be very creative in the game.
PolishNigdy kreatywność milionów nie była tak sprawnie eliminowana.
Never before in the history of human culture had it been as professionalized, never before as concentrated.
PolishKreatywność i innowacja nie mogą być oceniane w próżni.
Creation and innovation cannot be evaluated in a vacuum.
PolishNa tym właśnie polega kreatywność Europy, jej wkład.
This is a European creation; it is a contribution.
PolishWykorzystajmy kreatywność przeciw zmianom klimatu.
PolishTo utarty pogląd na kreatywność.
They can say "yes" or "no" to the invention.
PolishKreatywność i innowacja są idealnym tematem, ponieważ mają one wpływ na istotę tego, co reprezentuje Europa, i na kierunek, który musi obrać.
Creation and innovation are an ideal subject because they affect the very essence of what Europe represents and the direction which Europe has to take.
PolishA ja chciałbym, abyśmy włożyli Afrykę do komputera i stworzyli nowy rodzaj komputera, który będzie generować myśli, wyobraźnię, kreatywność itp.
And what I would like us to do is put Africa in the computer, and come up with a new kind of computer that will generate thought, imagination, be creative and things like that.
PolishNie bez znaczenia jest tutaj ukierunkowanie na kreatywność obywateli, np. poprzez zapewnienie pracownikom swobody w przedstawianiu pomysłów na usprawnienie procedury pracy.
Something which is very important, here, is the emphasis given to citizens' creativeness, for example, by making room for employees to suggest how to improve work processes.