PL krążyć
volume_up
[krążę|krążyłbym] {czasownik}

1. ogólne

krążyć (też: podróżować)
krążyć
krążyć

Przykłady użycia - "krążyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTo tylko czysta mechanika, która pozwala powietrzu krążyć w obiegu zamkniętym.
It's just pure mechanics, allowing you to cycle air through this breathing loop.
PolishTakie plotki wydają się krążyć w dość niewielkiej grupie interesów.
These rumours seem to be circulating within a relatively small community of interest.
PolishNaszemu narodowi i naszemu państwu udało się przestać krążyć wokół kwestii niemieckiej.
Our people and our country were able to stop running round in circles over the German question.
Polishprawdopodobnie potoczy się w waszym kierunku i zacznie krążyć robiąc "szzzzzzzzzzz".
And turning around you is "shhhhhhhhhhhhh," like that.
PolishPotrafią iść do sklepu, krążyć w nim i nic nie kupić!
They can go into a store, circle something and they won't buy it!
PolishA teraz, kim wolelibyście być gdyby soczysta plotka, nie o was zaczęła krążyć w tej sieci ?
And now who would you rather be if a juicy piece of gossip -- not about you -- was spreading through the network?
PolishPodlatują do niej, i zaczynają krążyć.
They fly into this thing, and they fly all the way down it.
PolishI będzie to naprawdę fajne, bo księżyc nie ma atmosfery -- można krążyć po orbicie eliptycznej i jeśli chcemy można zboczyć z niej o 3 metry.
Because the moon doesn't have an atmosphere -- you can do an elliptical orbit and miss it by 10 feet if you want.
PolishZ drugiej strony mamy dwie poruszające się protokomórki które lubią krążyć dookoła siebie, w czymś w rodzaju skomplikowanego tańca ze sobą nawzajem.
On the other hand we have two moving protocells that like to circle each other, and they form a kind of a dance, a complex dance with each other.
PolishTak więc, jednym z oczywistych fenomenów blogosfery jest fakt, że gdy idea zaczyna krążyć ludziom łatwo jest się na niej skupić, ponieważ mają połączenie.
So, one of the phenomena that's very clear in the blogosphere is that once a meme, once an idea gets going, it is very easy for people to just sort of pile on, because other people have, say, a link.
PolishWiemy, że dużo, ale nie wiemy jeszcze, ile dokładnie, i dzięki jakim procesom dwutlenek węgla jest odzyskiwany z atmosfery zatrzymywany w biomasie, by krążyć dalej w ekosystemie.
We know it's a lot, but we do not yet know the answers to how much, and by what processes, carbon is being taken out of the atmosphere, held in its biomass, and moving on through the ecosystem.