"konserwanty" - angielskie tłumaczenie

PL

"konserwanty" po angielsku

volume_up
konserwanty {niemęskoos.}
volume_up
konserwy {niemęskoos.}

PL konserwanty
volume_up
{niemęskoosobowy}

konserwanty
Te same konserwanty znaleziono w nowotworach raka piersi.
And these preservatives had been found in breast cancer tumors.
Zawiera także: maltitol, konserwanty E216, E218.
Also contains: maltitol, preservatives E216, E218.
Lek Epivir zawiera także konserwanty (parahydroksybenzoesany), które mogą wywoływać reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
Epivir also contains preservatives (parahydroxybenzoates) which may cause allergic reactions (possible delayed).

Przykłady użycia - "konserwanty" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTe same konserwanty znaleziono w nowotworach raka piersi.
And these preservatives had been found in breast cancer tumors.
PolishZawiera także: maltitol, konserwanty E216, E218.
Also contains: maltitol, preservatives E216, E218.
PolishLek Epivir zawiera także konserwanty (parahydroksybenzoesany), które mogą wywoływać reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
Epivir also contains preservatives (parahydroxybenzoates) which may cause allergic reactions (possible delayed).
PolishBaraclude roztwór doustny zawiera konserwanty – metylu hydroksybenzoesan i propylu hydroksybenzoesan, które mogą wywoływać reakcje uczuleniowe (ich objawy mogą występować z opóźnieniem).
Baraclude oral solution contains the preservatives methylhydroxybenzoate and propylhydroxybenzoate, that may cause allergic reactions (possibly delayed).
PolishWedług Amerykańskiego Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorób w ciele człowieka znajduje się 219 toksycznych substancji: m.in. konserwanty, pestycydy i metale ciężkie - ołów i rtęć.
The Center for Disease Control in the U.S. says we have 219 toxic pollutants in our bodies, and this includes preservatives, pesticides and heavy metals like lead and mercury.