"kolor" - angielskie tłumaczenie

PL

"kolor" po angielsku

PL kolor
volume_up
{męski}

volume_up
color {rzecz.} [Amer.]
Kolor reprezentuje różne pomieszcznia, w których sie znajdują w domu.
The color represents different rooms they are in the house.
Takiej wody można pozazdrościć ze względu na kolor, smak i czystość.
It can envy many municipalities, the color, the taste, the purity of this water.
Kolor często jest ważnym czynnikiem wpływającym na identyfikację.
Color is often an important factor for identification.
volume_up
colour {rzecz.} [Bryt.]
Kolor przycisku podania insuliny zależy od rodzaju podawanej insuliny Insuman.
The injection button colour will vary based on the formulation of Insuman insulin used.
Marzył o społeczeństwie, w którym kolor skóry nie byłby powodem do dyskryminacji.
He dreamt of a society where the colour of your skin did not lead to discrimination.
Ziagen, roztwór doustny ma kolor bezbarwny do jasnożółtego, smak truskawkowo- bananowy.
Ziagen oral solution is clear to yellowish in colour with strawberry/ banana flavouring.
kolor (też: barwnik)
volume_up
dye {rzecz.}
Barwniki te zmieniają kolor w odpowiedzi na nieprzyjemne zapachy.
And these dyes change color in response to odors.
Mówi też, że na przykład bawełna jest bardzo odporna na barwniki do tkanin -- około 60% koloru wypłukuje się podczas prania.
And it mentions, for instance, that cotton is very resistant to textile dye; about 60 percent washes off into wastewater.
KS: Sposób działania: oto matryca barwników kolorów.
KS: Now the way it works: there's a matrix of color dyes.
kolor
volume_up
flush {rzecz.} (poker)
kolor

Przykłady użycia - "kolor" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishZielony kolor to tradycyjne konflikty międzypaństwowe o których kiedyś czytaliśmy.
You see the green is a traditional interstate conflict, the ones we used to read about.
PolishWidzimy jak zmienia kolor na zielony, bo czuje, że wszystko jest w porządku.
It's turning green here because it feels that everything is just right.
Polishkolor na zielony, co stanowi potwierdzenie podania pełnej dawki leku. zy
is or th If you experience difficulties choose a more firm injection site.
PolishRoztwór ma kolor przezroczysty do nieznacznie opalizującego, bezbarwny do jasnożółtego.
The solution is clear to slightly opalescent, colourless to light yellow.
PolishOkienko kontrolne zmieni kolor na zielony, co stanowi potwierdzenie podania pełnej dawki leku.
The inspection window will be green, confirming the injection is complete.
PolishJeśli obszar za polem wyszukiwania ma kolor biały, prawdopodobnie korzystasz z motywu ,,Classic".
If the area behind the search box is white, you're probably using the 'Classic' theme.
PolishMoje palce przybrały siny kolor, nie widziałam co się dzieje.
My fingers started turning blue, and I was like, "What is going on here?"
PolishNiebieski kolor pokazuje, że 16 masy wnętrza planety że 16 masy wnętrza planety to zamarznięta woda.
Sixteen percent, by weight, of the interior contains frozen water, or ice.
PolishUrządzeniom, jak narzędziom dla DJ-ów, kolor nadaje nową jakość.
And also with something technical, like these are DJ decks, it sort of adds another level.
PolishKolor przechodzi w biały w miarę jak przemieszczamy się nad Ocean Arktyczny.
And things go white as we move out onto the Arctic Ocean.
PolishRoztwór o kolorze pomarańczowym pozostawiony w miarce również przybiera biały kolor w zetknięciu z wodą.
The orange liquid left in the cup will also turn white when it touches water.
PolishWykonamy tę operację boolowską, ponieważ uwielbiamy kolor żółty i tapiry na zielonej trawie.
And we'll perform this Boolean operation because we really love yellow and tapirs on green grass.
PolishNależy sprawdzić czy okienko kontrolne zmieniło kolor na żółty.
Do check the inspection window to confirm it has turned yellow.
PolishPod wpływem entakaponu mocz może ulec zabarwieniu na kolor czerwono- brązowy, ale jest to niegroźne zjawisko.
Urine may be discoloured reddish-brown by entacapone, but this is a harmless phenomenon.
PolishKolor zielony oznacza spokojniejsze obszary niższej aktywności.
Green is the sort of cool areas where it's not turned on.
PolishKażdy element dostaje kolor, wraca do okna kompozycji, rozrysowuje linie, rozmieszcza wszystko tak jak chce.
He goes back into the composition window, draws the lines, places everything the way he wants to.
PolishNa przykład, kolor zielony odpowiada informacjom dotykowym, niebieski słuchowym.
You have the green for example, that corresponds to tactile information, or the blue that corresponds to auditory information.
PolishMożna też spróbować wykorzystać kolor niebieski, ponieważ większość użytkowników jest przyzwyczajona do niebieskich linków.
Since most users are accustomed to seeing blue links, you might also try using blue.
PolishCzęść zewnętrzna warstwy pokrywającej ma kolor beżowy z napisem „ Exelon ”, „ 9. 5 mg/ 24 h ” oraz „ BHDI ”.
The outside of the backing layer is beige and labelled with “ Exelon”, “ 9.5 mg/ 24 h” and “ BHDI”.
PolishKiedy przyjechałyśmy na miejsce, zobaczyłyśmy setki dziewcząt w czerwonych sukienkach, a to jest kolor Masajów i kolor "Dnia W".
And I would go and pack a little bag and I would wait for Mr. Alligator to come.