"klawisze" - angielskie tłumaczenie

PL

"klawisze" po angielsku

volume_up
klawisze {niemęskoos.}
EN
EN
PL

klawisze {niemęskoosobowy}

volume_up
1. Muzyka
Do przemieszczania się po osi czasu służy kółko myszki lub klawisze ze strzałkami; można ją też przeciągać myszką.
Move the timeline using the mouse scroll-wheel, the keyboard's arrow buttons or by dragging it horizontally with your mouse.

Przykłady użycia - "klawisze" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishIndeks górny i indeks dolny można łatwo dodawać, naciskając odpowiednio klawisze „^” i „_”.
You can easily add superscripts and subscripts by pressing the ‘^’ and ‘_’ keys, respectively.
PolishJeśli powiesz pianistce, żeby myślała o tym jak uderza w klawisze kiedy gra, to nie jest już w stanie grać.
If you tell the pianist to think about how she's hitting the notes when she's playing the piece, she can't play the piece.
PolishPrawda jest taka, że można grać na pianinie bez implantu, wystarczy tylko uderzać w klawisze w odpowiednim momencie.
Truth of the matter is you can play the piano without a cochlear implant, because all you have to do is press the keys at the right time.
PolishPrzyjęło się, że jeżeli korzystasz z komputera, to bezmyślnie naciskasz klawisze, ale jeśli będziesz to robić ręcznie, to to jest już myślenie.
That somehow, if you use a computer, it's all mindless button-pushing, but if you do it by hand, it's all intellectual.
Polishklawisze Page Up/Page Down
Polishklawisze sterowania kursorem
PolishMożesz również nacisnąć klawisze Ctrl+A w celu zaznaczenia wszystkich obiektów, CTRL+G w celu pogrupowania lub CTRL+Shift+G w celu rozgrupowania.
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? Click here.