"kierować się" - angielskie tłumaczenie

PL

"kierować się" po angielsku

PL kierować się
volume_up
[kieruję się|kierowałbym się] {czasownik zwrotny}

1. ogólne

2. "do/w kierunku czegoś"

kierować się (też: zmierzać)
volume_up
to wend [wended|wended] {czas.} (to/towards sth)

Synonimy (polski) dla "kierować się":

kierować się

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "kierować się"

kierować czasownik
się zaimek

Przykłady użycia - "kierować się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishZ pewnością tak jest, i jest to droga, którą powinniśmy kierować się w przyszłości.
This is definitely the case and this is the route which we must take in future.
PolishOdpowiedź będzie zależeć od względów, którymi będziemy się kierować.
The answer will depend on the considerations which we choose to be guided by.
PolishKomisja przedstawiła dobre projekty i uważam, że Rada powinna się nimi kierować.
The Commission has made good proposals and I believe that the Council should go along with them.
PolishJeżeli uważamy, że to samo podejście mogłoby pomóc wszystkim, wówczas powinniśmy się nim kierować.
If we believe that this same approach would help everybody, we should follow it.
PolishMusimy podkreślać, że fundusz ten powinien kierować się swoimi własnymi regułami.
We need to emphasise that this fund should have its own rules.
PolishMogą być skuteczne, ale musimy również kierować się ostrożnością i mądrością w ich wdrażaniu.
They can be effective, but we must also use prudence and wisdom when we implement them.
PolishJest jednak jeden warunek - rozmówcy muszą kierować się wspólnym celem.
However, there is one condition, and that is that the interlocutors must have a common goal.
PolishDopiero gdy moje miejsce zajmie Sekretariat, będzie mógł kierować się swoją.
If the Secretariat takes my place, they will follow their list.
Polish(Oklaski) To tyle, można go kierować gdziekolwiek się chce, to godziny dobrej zabawy.
(Applause) And that's it, so you can just control it, wherever you want, and it's just hours of fun.
PolishTymi zasadami będę się kierować w mojej ocenie sprawy Opla.
And those principles will be my guidance in my assessment in the Opel case.
PolishNie możemy dać się kierować naszym lękom lub obawom naszych obywateli.
We must not be guided by our fears or the fears of our citizens.
PolishLudzie przestali czuć, że mogą kierować się rozsądkiem w swoich działaniach.
People no longer feel free to act on their best judgment.
PolishOgólnie przy doborze stylów reklamy należy kierować się zdrowym rozsądkiem.
In general, use common sense when choosing your ad styles.
PolishTą zasadą przewodnią będziemy się kierować podczas czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej.
This will be our guiding principle for the June European Council.
PolishJeśli chodzi o wdrażanie instrumentów rynkowych, musimy kierować się pewnymi zasadami.
As regards the implementation of the market-based instruments, we must be guided by certain principles.
PolishAmerykanie zdają się kierować innymi zasadami niż my tutaj, w Europie.
The Americans seems to operate under different rules from us.
PolishRobin i ja, działając we współpracy, staramy się kierować projekty w stronę ich ukończenia.
Robin and I, acting as collaborators, keep the landscape of the projects tilted towards completion.
PolishChciałbym zgłosić do protokołu powody, którymi będę się kierować przy głosowaniu.
(ES) Madam President, I would like to put on record the reasons for my vote.
PolishWiemy, że to działa, i że to jest sposób, który pozwoli nam dotrzeć tam, gdzie musimy się kierować.
We know that it works, and it is a way to get where we need to go.
PolishMuszę kierować się uznaniem własnym i sekretariatu.
It will have to be at the discretion of myself and of the secretariat.