PL kasa
volume_up
{żeński}

1. ogólne

kasa (też: kasa biletowa)
kasa
kasa
volume_up
cashier's {rzecz.}
kasa
volume_up
checkout {rzecz.}
W skrzydle zachodnim mieściły się biura hurtowników i kasy, a w skrzydle wschodnim – dodatkowe stoiska i chłodnie.
The western wing building housed the wholesalers’ offices and checkout area, while the eastern wing building contained additional stalls and cold storage rooms.
I może jeżeli wszyscy zaczniemy tak robić, sprawimy, że mówienie tak plastikowym torbom przy kasie stanie się społecznie nieakceptowalne.
Maybe if we all start doing this, we can make it socially unacceptable to say yes to plastic in the checkout line. ~~~ That's just one example.
Sony przetworzyło ten pomysł - tak, że kiedy stoisz w kolejce przy kasie w supermarkecie, będziesz ogłądał nowy kanał telewizyjny.
Sony's got this vision back -- to get myself on track -- that when you stand in the checkout line in the supermarket, you're going to watch a new T.V. channel.
kasa
volume_up
peter {rzecz.} [Amer.] [slg.]
kasa
W programach działań niepełne rozeznanie tematu może spowodować przecież niepotrzebne wydatki z naszej kasy.
Incomplete understanding of the subject may of course result in unnecessary expenditure from our coffers.
Strategia oferuje też kapitałowi olbrzymie sumy z kasy państwa w formie dotacji i zachęt dla "zielonego rozwoju”.
It also gives capital massive sums from State coffers in the form of subsidies and incentives for 'green development'.
Nastał czas współdecydowania o wydatkach z unijnej kasy, równocześnie jednak potrzeba czasu, aby ten mechanizm zaczął pracować.
The time has come for decisions about spending money from EU coffers to be made jointly.

2. Handel

kasa (też: kasa sklepowa)
volume_up
till {rzecz.}
Gdy po raz pierwszy zostałem wybrany w 1979 r., przewodniczący grup celowali w pobieraniu pieniędzy z kasy.
When I was first elected in 1979, the group chairmen led the way in taking from the till.
Wobec ziemniaków, wobec mleka zobowiązuję się wobec porów i brokuł... Zachowałem płytki, podłogi, rury, zdobyłem lodówki z recyklingu, kasy z recyklingu, również wózki.
I've kept the tiles; I've kept the floors; I've kept the trunking; I've got in some recycled fridges; I've got some recycled tills; I've got some recycled trolleys.

3. "w sklepie"

kasa
volume_up
cash desk {rzecz.} [Bryt.]

4. potoczny

kasa (też: forsa)
volume_up
dosh {rzecz.} [Bryt.] [pot.]
kasa (też: forsa)
volume_up
gwap {rzecz.} [slg.]
kasa (też: forsa, hajs, szmal, mamona)
volume_up
dough {rzecz.} [pot.]
Rada powinna to wiedzieć: bez dyrektywy nie ma kasy.
The Council should know this: no Directive, no dough.
volume_up
money {rzecz.}
To mój interes, co zrobię ze swoją kasą.
Ain't nobody's business what I do with my money.
Musimy znaleźć sposób na zwrócenie środków do państwowej kasy.
We need to find a way of returning money to our national exchequers.
Więc ojcowie-założyciele uznali: "Mamy trochę kasy do wydania" "Co możemy tu wybudować?
So the founding fathers said, "We've got some money to spend. ~~~ What can we build here?"
kasa
volume_up
scratch {rzecz.} [pot.]
kasa (też: forsa, szmal)
volume_up
oof {rzecz.} [pot.]
kasa (też: forsa, mamona)
volume_up
spondulicks {l.mn.} [Bryt.] [pot.]
kasa (też: forsa, mamona)
volume_up
spondulix {l.mn.} [Bryt.] [pot.]

Przykłady użycia - "kasa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishI nie ma żadnych dowodów, które łączyłyby go z narkotykami, z kasą lub ciałami.
And there's no evidence linking him to the drugs, the cash or either body.
PolishKasa publiczna będzie decydować o tym, gdzie mają trafić fundusze.
The public purse will determine politically where the funding will go.
Polish" Kiedy czytasz ten znak, my ciągniemy linę za kasą i osiem mopów spada ci na głowę.
While you're reading the sign, we pull a rope behind the counter and eight mop heads drop on your head.
PolishOd tego czasu nie tylko kasa biletowa została zamknięta, ale także stacja nie jest już obecnie obsługiwana.
Since then, not only has the ticket office closed down but the station is now completely unmanned.
PolishChciałbym przypomnieć kolegom i koleżankom posłom, że obecnie kasa publiczna traci z powodu oszustw podatkowych pomiędzy 200 a 250 miliardów euro na rynku wewnętrznym.
I should like to remind my fellow Members that the public purse currently loses between EUR 200 and 250 billion due to fiscal fraud in the internal market.