"karmić" - angielskie tłumaczenie

PL

"karmić" po angielsku

volume_up
karmić {czas. ndk}

PL karmić
volume_up
[karmię|karmiłbym] {czasownik}

Kobiety karmiące piersią nie powinny karmić piersią podczas leczenia preparatem Xolair.
Breast-feeding women should not breast-feed during Xolair therapy.
Pacjentka nie powinna karmić piersią przez 12 godzin po przyjęciu leku Firazyr.
If you are breast-feeding you should not breast-feed for 12 hours after you have received Firazyr.
Karmiące matki nie powinny karmić piersią przez 24 godziny po zastosowaniu tego leku.
Breast-feeding mothers should not breast- feed for 24 hours after treatment with this medicine.
ryzyko raka piersi, otyłości czy cukrzycy. ~~~ Na dodatek, unikalnym wymysłem ssaków jest karmienie potomstwa po porodzie.
In addition to that, after the baby's born, our other unique invention as mammals is that we nourish our offspring after they're born.
W ten sam sposób tworzymy i karmimy przeciwników Unii.
That is also how we are creating and nourishing opponents of the EU.

Przykłady użycia - "karmić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishKobiety muszą przestać karmić piersią przed rozpoczęciem leczenia lekiem Busilvex.
Women must stopbreast-feeding before starting their treatment with Busilvex.
PolishNie należy karmić piersią przez co najmniej 24 godziny po podaniu gadobutrolu.
Breast feeding should be discontinued for at least 24 hours after the administration of gadobutrol.
PolishDlatego kobiety przyjmujące produkt Rispolept Consta nie powinny karmić piersią.
Therefore, the advantage of breast-feeding should be weighed against the potential risks for the child.
PolishNie zaleca się karmić piersią podczas leczenia fondaparynuksem.
Breast-feeding is not recommended during treatment with fondaparinux.
PolishNie należy karmić przez co najmniej 24 godziny po podaniu gadobutrolu.
Breast feeding should be discontinued for at least 24 hours after the administration of gadobutrol.
PolishSzczenięta potrzebują stabilnej tafli lodu, by matki mogły je karmić.
The problem is that these pups need a stable platform of solid ice in order to nurse from their moms.
PolishBakterie giną, jak tylko przestajemy je karmić.
It goes on in nature today, and the bacteria die as soon as we stop feeding them.
PolishPodczas stosowania leku Plavix pacjentka powinna zapytać się lekarza prowadzącego, czy może karmić dziecko piersią.
While taking Plavix, consult your doctor about the breast-feeding of a baby.
PolishPodczas stosowania leku Iscover pacjentka powinna zapytać się lekarza prowadzącego, czy może karmić dziecko piersią.
While taking Iscover, consult your doctor about the breast-feeding of a baby.
PolishPodczas przyjmowania leku SPRYCEL nie wolno karmić piersią.
Breast-feeding should be stopped if you are taking SPRYCEL.
PolishPodczas stosowania leku Clopidogrel BMS pacjentka powinna zapytaćsię lekarza prowadzącego, czy może karmić dziecko piersią.
While taking Clopidogrel BMS, consult your doctor about the breast-feeding of a baby.
PolishPodczas stosowania leku Clopidogrel Winthrop pacjentka powinna zapytać się lekarza prowadzącego, czy może karmić dziecko piersią.
While taking Clopidogrel Winthrop, consult your doctor about the breast-feeding of a baby.
PolishPrzed zastosowaniem leku Efient pacjentka powinna zapytać się lekarza prowadzącego lub farmaceuty, czy może karmić dziecko piersią.
If you are breast-feeding, ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.
Polishd Kobiety karmiące piersią powinny przerwać karmienie w czasie stosowania leku Trudexa i nie karmić
If you are a breast-feeding mother, you should stop breast-feeding during Trudexa treatment and for at least 5 months after the last Trudexa treatment.
PolishMamy dyrektywę odnoszącą się wyłącznie do kobiet, ponieważ tylko one rodzą dzieci, tylko one zachodzą w ciążę i tylko one mogą karmić piersią.
We have a directive which relates solely to women, because only they give birth, only they get pregnant and only they can nurse.
PolishKarmienie piersią Ze względu na to, że fentanyl jest wydzielany do mleka matki, nie należy karmić piersią podczas leczenia fentanylem (zob. również punkt 4. 6).
Lactation As fentanyl is excreted into breast milk, lactation should be discontinued under the treatment with fentanyl (see also section 4.6) ….
PolishKobiety karmiące piersią powinny przerwać karmienie w czasie stosowania leku Humira i nie karmić przez co najmniej 5 miesięcy po przyjęciu ostatniej dawki leku.
If you are a breast-feeding mother, you should stop breast-feeding during Humira treatment and for at least 5 months after the last Humira treatment.
PolishKobiety karmiące piersią powinny przerwać karmienie w czasie stosowania leku Humira i nie karmić przez co najmniej 5 miesięcy po przyjęciu ostatniej dawki leku.
If you are a breast-feeding mother, advise you should stop breast-feeding during Humira treatment, and for at least 5 months after the last Humira treatment.