"kadencja" - angielskie tłumaczenie

PL

"kadencja" po angielsku

PL kadencja
volume_up
{żeński}

1. ogólne

kadencja
The Commission's term of office shall be five years.4.
Moment na przeprowadzenie oceny jest szczególnie stosowny, ponieważ kadencja prezydenta Luli zbliża się do końca.
The moment for such an assessment is particularly appropriate as President Lula's term in office approaches its end.
Stanowi to zakończenie procesu realizowanego przez całą tę kadencję.
This marks the end of a process carried out throughout this term of office.
kadencja (też: urzędowanie)
volume_up
tenure {rzecz.} (period of office)
Całą pańską kadencję zdominowała koncepcja samoregulacji w tym sektorze.
Your entire tenure has been dominated by this idea of industry self-regulation.

2. Muzyka

kadencja (też: intonacja)
volume_up
cadence {rzecz.}

Synonimy (polski) dla "kadencja":

kadencja
Polish

Przykłady użycia - "kadencja" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishŻyczeniem naszej grupy jest to, by pańska kadencja opierała się na tych wartościach.
It is the wish of our group that your Presidency will be based on these values.
PolishPana druga kadencja zbiega się z 60. rocznicą deklaracji Schumana.
Your second term coincides with the 60th anniversary of the Schuman Declaration.
PolishJednocześnie dobiega końca pięcioletnia kadencja Komisji pana Barroso.
At the same time, the five-year period of the Barroso Commission is coming to a close.
PolishKadencja prezydencji czeskiej dobiegła końca i rozpoczyna się nowa kadencja Parlamentu.
The Czech Presidency has come to an end and a new European Parliament is just starting out.
PolishGdy warunki te zostaną spełnione, pańska kolejna pięcioletnia kadencja będzie kadencją pozytywną.
Under these conditions, the five-year period of office will be a positive one.
PolishMusimy działać niezwłocznie, zanim upłynie ta kadencja Parlamentu.
We must act now and before the time is up for this Parliament.
PolishTo, że obecna kadencja Parlamentu zbliża się do końca niewątpliwie odegrała tu jakąś rolę.
The fact that the current Parliament is approaching the end of its mandate has undoubtedly played a part.
PolishNa koniec chciałbym podziękować panu posłowi Farage za zaufanie w związku z moją drugą kadencją!
Finally, I would like to thank Mr Farage for his confidence shown in my staying here for a second term!
PolishKadencja nowych francuskich posłów do PE potrwa cztery lata, co stanowi ponad 80 % kadencji parlamentarnej.
The new French MEPs will sit for four years, which is more than 80% of the parliamentary term.
PolishNiebawem, już za pół roku, kończy się kadencja Parlamentu.
Shortly, in six months' time, Parliament will be outgoing.
PolishCzesi zdołali doprowadzić do tego na półmetku - zanim kadencja Parlamentu zakończyła się wraz z nadejściem wyborów.
The Czechs accomplished this at half time - before Parliament ended with the election period.
PolishKadencja prezydencji jest krótka, trwa tylko sześć miesięcy.
The Presidency is short, lasting just six months.
PolishJednak kadencja tego Parlamentu zbliża się do końca.
However, this Parliament's term is coming to an end.
PolishCzy pięcioletnia kadencja budżetowa zbiegnie się z kadencją parlamentarną lub też czy zostanie przez nią zaakcentowana?
Will the five-year budgetary term coincide with or be accentuated by the five-year parliamentary term?
Polish    Kadencja Komisji wynosi pięć lat.4.
The Commission's term of office shall be five years.4.
PolishKadencja kolegium trwa dopiero dwa dni, więc nie przyjęliśmy jeszcze programu naszej pracy.
Ladies and gentlemen, the College has scarcely been in office two days, and we have not yet adopted our work programme.
PolishKadencja członków obydwu izb trwa cztery lata.
Members of both houses serve a four-year term.
PolishMoment na przeprowadzenie oceny jest szczególnie stosowny, ponieważ kadencja prezydenta Luli zbliża się do końca.
The moment for such an assessment is particularly appropriate as President Lula's term in office approaches its end.
PolishKadencja Parlamentu jeszcze się nie skończyła.
PolishRównież dlatego, że nasza kadencja dobiega końca.