"Jezus" - angielskie tłumaczenie

PL

"Jezus" po angielsku

EN

PL Jezus
volume_up
{męski}

1. Religia

Jezus
volume_up
Jesus {rzecz.}
A gdy już było rano, stanął Jezus na brzegu; wszakże nie wiedzieli uczniowie, żeby był Jezus.
But when day was now breaking, Jesus stood on the beach: yet the disciples knew not that it was Jesus.
I uczynili uczniowie, jako im rozkazał Jezus, i nagotowali baranka.
And the disciples did as Jesus appointed them; and they made ready the passover.
A o godzinie dziewiątej zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eloi
And at the ninth hour Jesus cried with a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani?

Przykłady użycia - "Jezus" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTedy zasię przyszedł Jezus do Kany Galilejskiej, gdzie był uczynił z wody wino.
He came therefore again unto Cana of Galilee, where he made the water wine.
PolishA odpowiadając Jezus, rzekł mu: Niechajże więcej na wieki nikt z ciebie owocu nie je.
And he answered and said unto it, No man eat fruit from thee henceforward for ever.
PolishA gdy usłyszał Jezus, iż Jan był podany do więzienia, wrócił się do Galilei;
Now when he heard that John was delivered up, he withdrew into Galilee;
PolishLecz o czwartej straży nocnej szedł do nich Jezus, chodząc po morzu.
And in the fourth watch of the night he came unto them, walking upon the sea.
PolishA Jezus mu rzekł: Zaprawdę powiadam tobie, dziś ze mną będziesz w raju.
And he said unto him, Verily I say unto thee, To-day shalt thou be with me in Paradise.
PolishWyszedłszy tedy Jezus ujrzał wielki lud, i użalił się ich, a uzdrawiał chore ich.
And he came forth, and saw a great multitude, and he had compassion on them, and healed their sick.
PolishA gdy się wszyscy dziwowali wszystkim rzeczom, które czynił Jezus, rzekł do uczniów swoich:.
But while all were marvelling at all the things which he did, he said unto his disciples,.
PolishZatem spytał Jezus ojca jego: Jakoż mu się to dawno przydało?
And he asked his father, How long time is it since this hath come unto him?
PolishPotem weszli do Kapernaum; a zaraz w sabat wszedłszy Jezus do bóżnicy, nauczał.
And they go into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue and taught.
PolishZatem rzekł Jezus: Komuż podobne jest królestwo Boże, a do czegoż je przypodobam?
He said therefore, Unto what is the kingdom of God like?
PolishA zawoławszy Jezus dziecięcia, postawił je w pośrodku ich,
And he called to him a little child, and set him in the midst of them,
PolishA wstąpiwszy w łódź, jechali za morze do Kapernaum, a już było ciemno, a Jezus nie przyszedł był do nich.
and they entered into a boat, and were going over the sea unto Capernaum.
PolishA Jezus usłyszawszy to, rzekł im: Nie potrzebująć zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają.
But when he heard it, he said, They that are whole have no need of a physician, but they that are sick.
PolishTedy wyciągnąwszy Jezus rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony; i zaraz odszedł trąd od niego.
And he stretched forth his hand, and touched him, saying, I will; be thou made clean.
PolishI wyciągnąwszy Jezus rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony; i zaraz oczyszczony jest trąd jego.
And he stretched forth his hand, and touched him, saying, I will; be thou made clean.
PolishA gdy oni to mówili, stanął sam Jezus w pośrodku nich, i rzekł im: Pokój wam
And as they spake these things, he himself stood in the midst of them, and saith unto them, Peace [be] unto you.
PolishTedy im rzekł Jezus: Smętna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcież tu, a czujcie ze mną.
Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: abide ye here, and watch with me.
PolishA Jezus widząc lud, wstąpił na górę; a gdy usiadł, przystąpili do niego uczniowie jego.
And seeing the multitudes, he went up into the mountain: and when he had sat down, his disciples came unto him:
PolishA Jezus wstawszy, z bóżnicy wszedł w dom Szymona, a świekra Szymonowa miała gorączkę wielką; i prosili go za nią.
And he rose up from the synagogue, and entered into the house of Simon.
PolishI rzekł im Jezus: Izaż nie widzicie tego wszystkiego?
But he answered and said unto them, See ye not all these things?