"jestem ciekawy" - angielskie tłumaczenie

PL

"jestem ciekawy" po angielsku

PL jestem ciekawy
volume_up
[przykład]

jestem ciekawy
volume_up
I'm curious [przykł.]

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "jestem ciekawy"

jestem czasownik
English
być czasownik
ciekawy przymiotnik

Przykłady użycia - "jestem ciekawy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPrzy okazji ciekawy jestem, czy desygnowany kandydat na komisarza przysłuchuje się naszej dyskusji dzisiaj, bo byłoby to chyba ze wszech miar uzasadnione.
In fact, I am interested in whether the designated candidate for Commissioner is listening to our discussion today, as that would surely be justified in every possible respect.
PolishKażde miasto i każdy problem jest inny, jednak sądzę że wszystko sprowadza się do opracowania efektywnych mechanizmów i jestem bardzo ciekawy państwa opinii na ten temat.
Each city is different and each problem is different, yet I believe that it all comes down to establishing an effective mechanism and I wonder what your view is on this.
PolishCiekawy jestem, na jakim etapie projekt ten znajduje się w Komisji teraz, gdy nie ma pana komisarza Frattiniego, a Parlament podpisuje deklarację, aby dalej realizować ten pomysł.
I was just wondering what stage that project has reached within the Commission now that Mr Frattini has left and Parliament is busy signing a written declaration pushing this idea forward.