"Jerzy" - angielskie tłumaczenie

PL

"Jerzy" po angielsku

EN

PL Jerzy
volume_up
{męski}

Jerzy
volume_up
George {rzecz.}
Drugą rzeczą, której nauczyłem się tamtego dnia -- działo się to, gdy przekroczyliśmy Most Jerzego Waszyngtona nad którym byliśmy bardzo blisko -- poczułem jeden wielki żal.
The second thing I learned that day -- and this is as we clear the George Washington Bridge, which was by not a lot -- I thought about, wow, I really feel one real regret.

Przykłady użycia - "Jerzy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishZatem Jerzy Buzek uzyskał bezwzględną większość oddanych głosów.
Jerzy Buzek has therefore received the absolute majority of the votes cast.
PolishJerzy Buzek wybrany na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
Polish MEP Jerzy Buzek is elected president of the European Parliament.
PolishCzy Pani wie, co w 1982 roku wieczorem robił Jerzy Buzek?
Do you know what, in 1982, Jerzy Buzek used to do in the evenings?
PolishNasz przewodniczący pan Jerzy Buzek również słusznie uczynił ten aspekt ważnym punktem swojej kadencji.
Mr Buzek, our President, has also, quite rightly, made it one of the strengths of his Presidency.
PolishJerzy Buzek otrzymał 555 głosów.
PolishPrzed sześciuset laty do wprowadzenia wspólnej waluty europejskiej wzywał też król Czech Jerzy z Podiebradów.
Without going back to the Roman Empire or the Carolingian Empire, six centuries ago Georges Podiebrad, the king of Bohemia, was calling for a common European currency.
PolishPodsumowując, uważam, podobnie jak przewodniczący Jerzy Buzek, że kara śmierci nie może w żadnych okolicznościach być uznawana za akt sprawiedliwości.
In conclusion, I believe, as does President Buzek, that the death penalty cannot be regarded, under any circumstance, as an act of justice.