"jelito" - angielskie tłumaczenie

PL

"jelito" po angielsku

PL jelito
volume_up
{nijaki}

1. Anatomia

jelito
volume_up
bowel {rzecz.}
jeżeli u pacjenta występuje ostra niedrożność jelit lub w przeszłości wielokrotnie występowały
If you have acute bowel obstruction or a history of repeated constipation.
Biegunka może być objawem zapalenia jelit,, które może występować po antybiotykoterapii;
This may be a sign of bowel inflammation which can occur following treatment with antibiotics.
Jest to rak dolnej części jelita (jelita grubego), który rozprzestrzenił się na inne części ciała.
This is cancer of the lower intestine (large bowel) that has spread to other parts of the body.
jelito
volume_up
gut {rzecz.}
Martwicowe zapalenie jelit to choroba wywołująca uszkodzenie jelit.
Necrotising enteritis is a disease that causes damage to the gut.
Po podaniu doustnym obie substancje czynne są szybko wchłaniane z jelit.
Following oral administration both active ingredients are rapidly absorbed from the gut.
(Śmiech) Ale zmniejszyły się o 60 procent wielkości jelit pierwotnych mojej masy ciała.
(Laughter) But it shrunk to 60 percent of primate gut of my body mass.
jelito
volume_up
intestine {rzecz.}
Wziąłem trzy elementy -- żołądek, jelito cienkie i okrężnicę.
I took the three elements -- stomach, small intestine and colon.
. ~~~ Potrzebowała 32 szwów, aby umieścić jej jelito na miejscu.
And when we took her to the hospital she needed 32 stitches to put back her intestine into her body.
Jest to rak dolnej części jelita (jelita grubego), który rozprzestrzenił się na inne części ciała.
This is cancer of the lower intestine (large bowel) that has spread to other parts of the body.

Synonimy (polski) dla "jelito":

jelito