PL irytujący
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

Zamiast tego nadal kurczowo i w wyjątkowo obrzydliwie pompatyczny i irytujący sposób trzymają się władzy.
Instead, they continue their firm hold on power in a most disgustingly pompous and irritating manner.
To bardzo irytujące, kiedy okazuje się, że leki z zakresu stylu życia nie zawierają substancji czynnych.
It is very irritating if lifestyle medicines are found to contain no active ingredients.
Komisja nadal liczy na cenne wsparcie ze strony Parlamentu Europejskiego, aby raz na zawsze rozwiązać ten irytujący problem.
The Commission continues to count on the valuable support of the European Parliament to resolve this irritating problem once and for all.
irytujący (też: nieznośny)
volume_up
aggravating {przym.} [pot.]
irytujący (też: uciążliwy, natrętny, przykry, dokuczliwy)
volume_up
annoying {przym.}
Wstrząs nie jest bolesny, ale dość irytujący.
The shock isn't painful, but it's a little annoying.
Dlatego uważam, że taka profilaktyczna krytyka premiera Włoch jest bardzo irytująca.
I therefore find this preventive censure of the Italian Prime Minister very annoying.
Dziewczyna: Moja siostra potrafi być czasem irytująca.
Girl: Well sometimes my sister can be kind of annoying.
irytujący (też: denerwujący, frustrujący)
I myślę, że wszyscy przeżyliśmy to, równocześnie otwierające oczy, jak i bardzo irytujące doświadczenie.
And I think we all found it, simultaneously, an eye-opening and a very frustrating experience.
Uważam, że przyjęcie poprawki 42 będzie dla grup i posłów irytujące i trzeba będzie ostatecznie podchodzić do tej kwestii z większą elastycznością.
I think that, if we pass Amendment 42, then the groups and Members will find it frustrating, and it will require, in the end, greater flexibility.
irytujący (też: drażniący)
volume_up
galling {przym.}
Irytujące jest, że my, posłowie do Parlamentu Europejskiego, ciągle słyszymy pytania na temat procesu bolońskiego.
The galling thing is that we Members of Parliament are constantly being asked out there about this Bologna Process.
Ograniczenie o 9 % doprowadzi do zniszczenia tego sektora, co jest szczególnie irytujące ze względu na fakt, że zgodnie z tegoroczną wiedzą Komisja mogłaby dokonać kumulacji.
This 9% cut will be devastating, and it is particularly galling since the science this year should have allowed the Commission to have a roll-over.
Uważam to za nieco irytujące, ponieważ powiedział on coś, co uważam za niewiarygodne: że terroryści nie mają takich samych podstawowych praw człowieka, jak wszyscy inni.
I find that rather galling because he said something that I view as quite incredible: he said that terrorists do not have the same basic human rights as everyone else.
irytujący (też: drażniący)
irytujący (też: dokuczliwy)
volume_up
vexatious {przym.}
irytujący (też: dokuczliwy)
volume_up
vexing {przym.}
To dlatego jest to tak ogromnie irytujące i demoralizujące dla sił politycznych "europejskiej ślepej uliczki”.
This is what is so infuriating and demoralising for the political forces of the 'European one-way street'.
Uważam, tak jak wspomniała moja droga koleżanka, pani Lucas, że to irytujące, że szczyt w Londynie po prostu "odroczył” kryzys klimatyczny i kryzys związany z zaopatrzeniem w energię.
I find, as my honourable friend Mrs Lucas said, that it is infuriating that the London summit simply adjourned the climate crisis and the security of energy supply crisis.

Przykłady użycia - "irytujący" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMoim zdaniem wolny Parlament, to taki, który potrafi tolerować kilku szaleńców, chociaż mogą oni być irytujący.
In my view, a free Parliament is a Parliament that can tolerate a few nutcases, irksome though they might be.