"informatyka" - angielskie tłumaczenie

PL

"informatyka" po angielsku

PL informatyka
volume_up
{żeński}

Informatyka rozwija się wykładniczo, a nie liniowo.
Information technology grows in an exponential manner.
Oznacza to oszczędności w zakresie zobowiązań umownych oraz w obszarach takich jak konferencje, koszty misji, spotkania i informatyka.
That means savings as regards contractual obligations and savings in areas such as conferences, mission costs, meetings and information technology.
Dosłownie widzicie i słyszycie przepływ informacji kwantowej. ~~~ To bardzo istotne w kontekście symulacji komputerów i informatyki kwantowej.
This is very important for the next step in simulating quantum computers and information technology.
informatyka
Informatyka uczy nas, że pytania o złożoność są trudne. ~~~ Na wiele nie ma odpowiedzi.
These are all complexity questions, and computer science tells us that these are very hard questions.
Znam doktorów informatyki, których ta czynność doprowadziła dosłownie do łez.
I know Ph.D.s in Computer Science -- this process has brought them to tears, absolute tears.
Now, these are big questions in computer science.
informatyka
Pierwszych 6 specjalności, sztuczna inteligencja, zaawansowane technologie obliczeniowe, biotechnologia, nanotechnologia to są różne kluczowe obszary informatyki.
The first six tracks here -- artificial intelligence, advanced computing technologies, biotechnology, nanotechnology -- are the different core areas of information technology.
informatyka
W świecie informatyki jest takie powiedzenie: w końcu wszyscy będą wiedzieć wszystko.
There's a saying in the world of information science: ultimately everybody will know everything.
W czasach dynamicznie rozwijającej się gospodarki, techniki, informatyki nie można zapominać od najistotniejszym elemencie, jakim jest kapitał ludzki.
At a time when the economy, technology and information science are undergoing dynamic development, we must not forget the most significant factor - human capital.

Przykłady użycia - "informatyka" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMusimy wspierać MŚP i nowe branże, takie jak informatyka i zrównoważona energia, jak też, oczywiście, nasza infrastruktura.
We must support SMEs and new industries, such as IT and sustainable energy and, of course, our infrastructure.
PolishChyba ma w sobie informatyka.
Turns out I think he's actually a computer scientist.
Polishinformatyka i technologia łączności
PolishDla pielęgniarki czy informatyka tego rodzaju wymóg wcale nie jest potrzebny po to, aby pełnił pożyteczne funkcje w naszych przedsiębiorstwach.
In the case of a nurse or an IT specialist, this is not needed to enable them to play a useful role in our companies.
PolishDzieje się tak głównie ze względu na to, że język angielski jest powszechnie stosowanym językiem technicznym w niektórych sektorach, takich jak informatyka czy medycyna.
This is particularly the case because English is used as a universal technical language in some sectors, such as IT and medicine.
PolishJeśli przekonuje was pogląd, że życie to obliczenia, Jeśli przekonuje was pogląd, że życie to obliczenia, spoglądacie na wielkie pytania okiem informatyka.
And if you buy all of this, and you think life is about computation, as I do, then you look at big questions through the eyes of a computer scientist.