"im" - angielskie tłumaczenie

PL

"im" po angielsku

volume_up
im {zaim.}
EN
volume_up
im {spójn.}
EN
EN

"IM" po polsku

volume_up
IM {rzecz.} [skrót]

PL im
volume_up
{zaimek}

im (też: ich, je)
volume_up
them {zaim.}
Dajcie im nadzieję, która pozwoli im znów stanąć na własnych nogach.
Give them the hope that will allow them to stand on their own two feet again.
Nie dajesz im komputera za 100$, dajesz im najlepszy komputer.
You gave them not a 100-dollar computer; you gave them the best computer.
Nie pomagamy im, sugerując, że mogą uniknąć tej drogi; wcale im nie pomagamy.
We are not helping them if we are suggesting that they can escape that route; that is not helping them.

Przykłady użycia - "im" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDzięki demokratycznym wyborom udało im się doprowadzić do fundamentalnych zmian.
Through democratic elections, they succeeded in bringing about fundamental change.
PolishPojedyncze państwa członkowskie nie mogą już robić wszystkiego, co im się podoba.
It is no longer possible for individual Member States to do what they want.
PolishPomógł im w tym zresztą szereg głośnych przypadków naruszeń praw człowieka.
Their cause has been helped by several notorious cases of breaches of human rights.
PolishPrzedstawię tam swoim kolegom relację z naszych dyskusji i przekażę im państwa uwagi.
I will give an account of our discussions and your comments to my colleagues.
PolishPomyślałem "Może jeśli zrobiłbym im mieszkania, wprowadziłby się do nich".
So I thought "Perhaps, if I made these ants some apartments, they'll move in."
PolishZebraliśmy tych fizyków w Los Alamos, by zobaczyć, co uda im się zbudować.
We gather together these physicists in Los Alamos to see what they'll build.
PolishI co roku nie udaje im się, ponieważ nie chcą urazić uczuć I.M. Pei'a.
And every year they fail to because they don't want to hurt I.M. Pei's feelings.
PolishW niektórych przypadkach potrzebny jest im okresowy kredyt obrotowy i przejściowa pomoc.
In certain cases, they need temporary working credit and temporary assistance.
PolishJeżeli chodzi o zagadnienia środowiskowe i społeczne, sprawozdanie nie poświęca im uwagi.
As for environmental and social issues, they are of no interest to this report.
PolishNajważniejszą rzeczą dla tych naukowców, jest to, abyśmy stworzyli im odpowiednie zasoby.
And so it's very important for those researchers that we've created this resource.
PolishBrakuje im jednak wspólnej przestrzeni, by się zjednoczyć, zrozumieć i ruszyć do dzieła.
What they lack is that safe space to come together, agree and move to action.
PolishWięc mydlimy im oczy asymetrycznymi strategiami bronienia dostępu i terenu!
So we say, area-denial, anti-access asymmetrical strategies and their eyes glaze over.
PolishMusimy przywiązywać szczególną wagę do zapewnienia im dobrej sytuacji.
We must pay particular attention to ensuring that a good position is established.
PolishBadanie wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobieganie im (
Investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation (
PolishPanie ministrze, osobista uwaga: im mniej ideologii w zakresie praw człowieka, tym lepiej.
Mr López Garrido, I have a personal comment: ideology and human rights do not mix.
PolishTrzeba im pozwolić pozostać razem, aby mogli praktykować swoją wiarę.
They must be allowed to remain together, so that they can practise their faith.
PolishNie zapewnia się im żadnej opieki medycznej, wydzielając bardzo małe porcje żywności.
They are not given any kind of medical care and receive very little food.
PolishTakie i inne, podobne im przypadki miały miejsce także w różnych innych miastach Europy.
These and other similar cases have been repeated in various parts of Europe.
PolishI dali go do więzienia; bo jeszcze im nie było oznajmiono, coby miano czynić z takowym.
And they put him in ward, because it had not been declared what should be done to him.
PolishChcą osiągnąć wynik na tyle bliski temu, o co im chodzi, jak to możliwe.
They'd like an outcome as close to what they are interested in as possible.