"i kiedy" - angielskie tłumaczenie

PL

"i kiedy" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "i kiedy" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "i kiedy"

i spójnik
English
kiedy przysłówek
English
kiedy spójnik

Przykłady użycia - "i kiedy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishKto opracuje te mechanizmy i kiedy możemy się spodziewać wniosku ustawodawczego?
Who will develop these things and when can we expect a legislative proposal?
PolishParlament Europejski nigdy nie milczy i nie może milczeć, kiedy umierają ludzie.
The European Parliament is never silent and must not be silent when people are dying.
PolishKiedy i jaki znajdziemy sposób na skuteczne radzenie sobie z przenoszeniem firm?
When and how will we have a way of effectively tackling the relocation of businesses?
PolishNazwij go Ramon, i pewnego dnia, kiedy zapyta dlaczego, opowiesz mu moją historię.
Well, call him Ramon so that way one day when he asks why, you can tell him my story
PolishWszyscy przecież bywamy pacjentami i nigdy nie wiadomo, kiedy znów nimi będziemy.
We have all been patients at some point, and we never know when it will happen again.
PolishNa etykiecie na kartoniku podane są zalecenia, jaką ilość leku i kiedy należy stosować.
The label on the carton will tell you how many tablets you should take and when.
Polish. ~~~ I kiedy mamy B, A, G, F, czego się teraz spodziewamy?
And then to F. So we have B, A, G, F. And if we have B, A, G, F, what do we expect next?
PolishI kiedy już są naprawdę zadowolone z tego, idziemy dalej i utrudniamy im zadanie.
And when they get really happy about this, we go ahead and stymie them.
PolishAlgorytm mówi robotowi, którą część podnieść, kiedy i gdzie ją umieścić.
So his algorithm tells the robot what part to pick up, when and where to place it.
PolishI w czasie, kiedy Agnes prowadziła ten dom, zmieniła tamtejszą sytuację.
And in the years that Agnes has had the house, she has changed the situation there.
PolishI kiedy wyszli z pokoju, lekarz powiedział do matki "Proszę ją obserwować".
And the minute they left the room, she said, she was on her feet, moving to the music.
PolishI kiedy to odkryto, straciło całą swoją wartość i zostało usunięte z muzeum.
And when that was discovered, it lost all its value and was taken away from the museum.
PolishJaki jest obecny status tego sprawozdania i kiedy zostanie ono opublikowane?
What is the current status of this report and where will it be published?
PolishJuan Enriquez: Te eksperymenty czasem działają i jest naprawdę świetnie, kiedy nam się uda.
Juan Enriquez: These experiments sometimes work, and it's very cool when they do.
PolishJakie byłyby jego cele i zadania oraz kiedy zaczęłoby ono funkcjonować?
What will be its objectives and missions and when will it become operational?
PolishZwłaszcza kiedy zdarzają się dobre rzeczy, i dokładnie wtedy, kiedy zdarzają się złe rzeczy.
Especially when good things happen, and, in particular, when bad things happen.
PolishI kiedy pokazałam film na Bliskim Wschodzie, ludzie chcieli poznać Josha.
And when I showed the film in the Middle East, people wanted to meet Josh.
PolishPowinniśmy po prostu ją ulepszać i korzystać z niej, kiedy nie ma innej możliwości.
We simply have to improve it and use it when there is no other choice.
PolishRozumiem, dlaczego tu jesteśmy, i bardzo się cieszymy, kiedy już tu jesteśmy.
I understand why we are here, and once we are here, we are very happy.
PolishLekarz prowadzący wyjaśni dokładnie jaką stosować dawkę, kiedy i jak często ją podawać.
Your doctor will have told you exactly how much to use, when to use it, and how often.

Pozostałe hasła

Polish
  • i kiedy

Więcej w słowniku angielsko-polskim.