"hodować" - angielskie tłumaczenie

PL

"hodować" po angielsku

volume_up
hodować {czas. ndk}

PL hodować
volume_up
[hoduję|hodowałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

W tej szkółce będziemy hodować 10 razy więcej.
In this nursery, we're going to grow 10 times more than the number of species.
You could grow mushrooms in that.
Cóż, pomyślałam, że mogę nauczyć się, jak hodować mchy i wtedy nie musielibyśmy zabierać ich przyrodzie.
Well, my thought was that I could learn how to grow mosses, and that way we wouldn't have to take them out of the wild.
Towary to wszystko, co sadzimy w ziemi, hodujemy lub wyciągamy z ziemi, nieważne, czy to zwierzęta, minerały, czy rosliny.
Commodities are things that you grow in the ground, raise on the ground or pull out of the ground: basically, animal, mineral, vegetable.
Obserwujemy fenomen hodowania w domowym ogródku kur, kurczaków i kaczek.
We see that with the phenomenon of raising backyard hens and chickens and ducks.
Ale bydło już wtedy było nienaturalnie hodowane.
But by then cattle were already raised unnaturally.
Potomstwo to jest hodowane z klonów, które miały nieszczęście się urodzić.
Those offspring are bred from clones who have suffered to be born.
Robiąc tak, hodowaliśmy je na pasożytów.
And in doing so, we were breeding them for parasitism.
Kolejną poważną kwestią sporną w negocjacjach była porażka Rady w sprawie importu embrionów i nasienia do UE, co umożliwiło rolnikom hodowanie potomstwa klonów.
Another big sticking point in the negotiations was the Council's failure to act on the import of embryos and semen into the EU, which allows farmers to breed offspring of clones.
hodować
volume_up
to rear [reared|reared] {czas.} (plants, animals)
W celu rzeczywistego uproszczenia pozbądźmy się tej całej współzgodności i pozwólmy rolnikom robić to, co umieją najlepiej, tj. uprawiać rośliny i hodować zwierzęta.
For real simplification, let us do away with cross-compliance altogether and let farmers get on with what they do best, which is to grow crops and rear animals.
Któż wyludniał wsie, w których wyrabiano wina i hodowano bydło, pani przewodnicząca, w Grecji, gdzie hodowano tytoń, bawełnę i tłoczono oliwę?
Who depopulated villages where they tended vines and reared cattle, Madam President, in Greece, where they produced tobacco, cotton and olive oil?
Dlatego zwłaszcza rolnicy nie powinni się obawiać takiego ograniczenia, bo zmusi ono przemysł przetwórczy do lokowania się bliżej tych miejsc, gdzie zwierzęta są hodowane.
Farmers should not therefore fear this limit, because it will oblige the processing industry to locate itself nearer the places where the animals have been reared.

2. Biologia

hodować (też: wyhodować)
W szczególności hodowla w stawach rybnych ma długą tradycję: ryby i skorupiaki hoduje się od stuleci, przeważnie w sztucznych zbiornikach.
Pond fish culture in particular has a long tradition: fish and crustaceans have been farmed for hundreds of years, mostly in artificial ponds.

Przykłady użycia - "hodować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMój przyjaciel Brad Kessler powiada, że nie staliśmy się ludźmi póki nie zaczęliśmy hodować kóz.
My friend Brad Kessler says that we didn't become human until we started keeping goats.
PolishTeraz chcę hodować organiczną żywność.
I decided that I'd rather be an organic farmer instead.
PolishNie znam się na drobiu, a wszystkie kurczaki, które moja córka czterokrotnie próbowała hodować, padały ofiarą miejscowego lisa.
I am not a poultry expert and my daughter's four attempts to keep pet chickens have all fallen prey to the local fox.