PL

gościć {czasownik}

volume_up
gościć
volume_up
to host {czas. przech.}
Niestety, Szkocja gości wojskowe oraz cywilne urządzenia nuklearne i regularnie mają miejsce na jej obszarze transporty.
Scotland, sadly, plays host to military nuclear facilities and civil nuclear sites and sees regular transports.
This morning, I was host to a group of visitors from a school.
To zmusi pracowników w goszczących państwach członkowskich do zredukowania swych płac, w przeciwnym razie stracą pracę.
This will force workers in the host Member States to reduce their wages or lose their jobs.
gościć (też: bawić, rozbawić)

Przykłady użycia - "gościć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishMamy zaszczyt gościć go w Parlamencie Europejskim po raz trzeci w trakcie prezydencji francuskiej!
Welcome to the European Parliament for the third time during the French Presidency!
PolishTo wspaniałe móc panią dzisiaj gościć w murach Parlamentu Europejskiego.
It is wonderful to see you here in the European Parliament today.
PolishWielu podróżnych z Linz będzie następnie gościć w innych Stolicach Kultury.
Later on there will also be a lot of visitors travelling from Linz to the other Capitals of Culture.
PolishWilliam, to prawdziwy zaszczyt gościć cię na konferencji TED.
William, it's a real honor to have you at the TED conference.
PolishMamy dziś przyjemność gościć Amandę Kitts.
And we're fortunate today to have Amanda Kitts come and join us.
PolishMiło mi gościć tu dziś kilku komisarzy.
I am pleased to see several Commissioners here today.
PolishCieszę się, że możemy gościć panią komisarz na dzisiejszej debacie.
(DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I am very grateful that we can have this debate today with the Commissioner.
PolishWspomniał pan, iż miło nam gościć jest pana ministra Jeana-Pierra Jouyeta, co w rzeczy samej jest prawdą.
(DE) Mr President, you mentioned first that it is very pleasing that Minister Jean-Pierre Jouyet is present - as indeed it is.
PolishWiemy, że jest to priorytetem prezydencji czeskiej - choć nie mamy przyjemności gościć ministra czeskiego w naszej Izbie.
We know that it is the priority of the Czech Presidency - although we do not have the pleasure of seeing the Czech Minister in the Chamber.
PolishTo zaszczyt tu gościć.
PolishW Strasburgu będziemy gościć między innymi wiceprzewodniczącego Komisji oraz ministrów do spraw europejskich Francji i Niemiec.
In Strasbourg, among other visitors we will have one of the Vice-Presidents of the Commission and the French and German Ministers for European Affairs.
PolishNa koniec chcę dodać, że w Irlandii przyjmiemy Dalajlamę równie ciepło, jak królową Anglii czy prezydenta Obamę, którzy również będą gościć na spotkaniu.
Finally, I want to say that he will be as welcome in Ireland as the Queen of England and President Obama, who are also coming.
PolishDwa tygodnie temu mieliśmy zaszczyt gościć jego Świątobliwość Dalajlamę w Parlamencie Europejskim oraz wysłuchać jego wystąpienia na posiedzeniu plenarnym.
We in the European Parliament had the honour of hosting His Holiness the Dalai Lama two weeks ago in Brussels, where he gave a speech to the plenary.
PolishW dniu 13 kwietnia będę gościć Komitet Doraźny, któremu przewodzi Norwegia; jesteśmy w trakcie dyskusji o możliwościach zorganizowania w czerwcu konferencji darczyńców.
On 13 April, I will host the Ad Hoc Liaison Committee led by Norway; we are in discussion on the possibilities of a donor conference in June.
PolishW listopadzie miałem okazję gościć w Parlamencie Europejskim Editę Burgos, matkę Jonasa Burgosa.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, last November, I had the opportunity to welcome Mrs Edita Burgos, the mother of Jonas Burgos, to the European Parliament.
PolishWystępując w tej roli chciałbym poinformować Izbę, że we wrześniu tego roku Parlament w Brukseli gościć będzie parlamentarzystów regionu arktycznego.
In this capacity, I would like to inform the House that in September of this year, the Parliament in Brussels will host the biannual meeting of parliamentarians of the Arctic region.
PolishGościć pana w Pałacu Elizejskim jako przedstawiciela pańskiej grupy to był dla mnie zaszczyt.
I was very pleased to welcome you to the Élysée Palace as the representative of your group, and I must say I very much appreciate the courage and the honesty that you have always shown.
PolishJak państwo wiecie, Egipt będzie też 2 marca gościć ważną konferencję w sprawie odbudowy, i oczekujemy więc, że cała społeczność międzynarodowa podejmie tam określone zobowiązania.
As you know, Egypt will also host an important conference on reconstruction on 2 March and we expect all the international community to make a commitment there.