"globalne ocieplenie" - angielskie tłumaczenie

PL

"globalne ocieplenie" po angielsku

PL globalne ocieplenie
volume_up
{nijaki}

1. Ekologia

globalne ocieplenie
volume_up
global warming {rzecz.} [ekol.]
Wierzę w globalne ocieplenie Wierzę w globalne ocieplenie i mam spore osiągnięcia w tej dziedzinie.
I'm a believer in global warming, and my record is good on the subject.
To nie jest tylko europejskie ocieplenie, to jest globalne ocieplenie.
It is not just European warming, it is global warming.
Globalne ocieplenie wywoła niebezpieczną rywalizację o źródła energii.
Global warming will trigger a dangerous contest over energy resources.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "globalne ocieplenie"

globalny przymiotnik
ocieplenie rzeczownik
English

Przykłady użycia - "globalne ocieplenie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishChciałbym tutaj przywołać dwie z nich: globalne ocieplenie i prawa człowieka.
Here I should like to mention two of them: global warming and human rights.
PolishZanieczyszczający płaci; to nie biedne kraje są odpowiedzialne za globalne ocieplenie.
The polluter pays; it is not the poor countries that are responsible for global warming.
PolishGlobalne ocieplenie wywoła niebezpieczną rywalizację o źródła energii.
Global warming will trigger a dangerous contest over energy resources.
PolishA dwa największe współczesne zagrożenia dla pingwinów to nadmierne połowy ryb i globalne ocieplenie.
And the two main threats to penguins today are overfishing and global warming.
PolishZacznijmy od tezy, że globalne ocieplenie jest nie tylko faktem, ale i stanowi niebezpieczeństwo.
Start with the notion that global warming is not only real, but dangerous.
PolishJeśli weźmiemy pod uwagę zmiany klimatu i globalne ocieplenie, przyszłość nie wygląda bardziej różowo.
With climate change and global warming, the future does not look any brighter.
PolishGlobalne ocieplenie ma jeszcze jeden skutek: blaknięcie korali.
The other kinds of effects of climate change -- this is coral bleaching.
PolishWystają mniej więcej tyle nad poziom morza, więc globalne ocieplenie to poważny problem.
So, global warming, sea level rise, it's a real serious issue.
PolishWierzę w globalne ocieplenie Wierzę w globalne ocieplenie i mam spore osiągnięcia w tej dziedzinie.
I'm a believer in global warming, and my record is good on the subject.
PolishNatomiast w Paryżu IPCC opublikował swoje badania potwierdzające wpływ człowieka na globalne ocieplenie.
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
PolishJeśli rozgrywką końcową ma być globalne ocieplenie, to radzą sobie świetnie.
If the end game is global warming, they're doing great.
PolishWęgiel kamienny, ze względu na globalne ocieplenie, nie może być uznawany za "składnik przejściowy”.
Due to the issue of global warming, coal cannot be considered a 'transitional component'.
PolishAntropogeniczne globalne ocieplenie jest niesprawdzoną teorią, opierającą się na zmanipulowanych statystykach.
Man-made global warming is an unproven theory based on manipulative statistics.
PolishChoć raz przychodzę do tej Izby w dobrą nowiną: ocieplenie globalne zatrzymało się.
Mr President, for once I come to the House with good news: global warning has stopped.
PolishTo nie jest tylko europejskie ocieplenie, to jest globalne ocieplenie.
It is not just European warming, it is global warming.
PolishGlobalne ocieplenie to jedno z najbardziej skomplikowanych zagadnień, z którym musi się zmierzyć cała planeta.
Global warming is one of the most complicated issues which the whole planet is facing.
PolishPlan postawienia Ameryki na nogi, który czyni nas bezpieczniejszymi, oraz pomaga zatrzymać globalne ocieplenie.
A plan to put America back to work, make us more secure, and help stop global warming.
PolishGlobalne ocieplenie na biegunie północnym zaostrza apetyty na kontrolę bogactw naturalnych regionu.
At the North Pole global warming is sharpening appetites for control of the area's natural wealth.
PolishWpływ niektórych z nich na globalne ocieplenie jest ponad tysiąc razy większy od wpływu dwutlenku węgla.
Some of them are more than a thousand times more intense as global warmers than carbon dioxide.
Polish68 Amerykanów wierzy obecnie, że działalność człowieka ponosi odpowiedzialność za globalne ocieplenie.
Sixty-eight percent of Americans now believe that human activity is responsible for global warming.