"głos" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o głosić
PL

"głos" po angielsku

PL głos
volume_up
{męski}

1. ogólne

głos (też: wokal)
volume_up
voice {rzecz.}
Poznał tedy Saul głos Dawida, i rzekł: Twójże to głos, synu mój Dawidzie?
And Saul knew David's voice, and said, Is this thy voice, my son David?
Głos Pański mocny, głos Pański wielmożny,
The voice of Jehovah is powerful; The voice of Jehovah is full of majesty.
Na głos Pański z bólem pustynia rodzą; z bólem rodzi na głos Pański pustynai Kades.
The voice of Jehovah shaketh the wilderness; Jehovah shaketh the wilderness of Kadesh.
głos (też: głosowanie, wotum)
volume_up
vote {rzecz.}
Tym wymogiem jest państwa głos, głos Parlamentu Europejskiego.
This requirement is your vote, the vote of the European Parliament.
Zatem proszę, aby mój głos został zaprotokołowany jako głos przeciw.
I would therefore ask that my vote be recorded as a vote against.
Ma mój głos i głos Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy.
It has my vote and that of the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe.
volume_up
comment {rzecz.}
Podzielam podobne uwagi, rozterki większości Państwa, którzy dzisiaj zabierali głos.
I have similar comments and I share the quandary of most of you who have spoken, today.
Zabiorę ponownie głos w celu przekazania ostatecznych uwag.
I will be back for final comments.
Właściwie nie miałem zamiaru zabierać głosu w tej debacie.
I did not actually intend to comment on or respond to this debate.
głos (też: okrzyk, wycie, krzyk, płacz)
volume_up
cry {rzecz.}
Głos krzyku z Choronaim: O spustoszenie i zburzenie wielkie!
The sound of a cry from Horonaim, desolation and great destruction!
Głos wołania pasterzy, i narzekanie najzacniejszych tej trzody słychać będzie; bo Pan spustoszy pastwiska ich!
A voice of the cry of the shepherds, and the wailing of the principal of the flock!
Ci podniosą głos swój, wykrzykać będą, w zacności Pańskiej wykrzykać będą, i przy morzu.
These shall lift up their voice, they shall shout; for the majesty of Jehovah they cry aloud from the sea.
głos (też: opinia, pogląd, mniemanie, zdanie)
volume_up
opinion {rzecz.}
Dlatego musimy zabrać głos i jasno wyrazić naszą opinię.
We therefore need to speak and express our opinion clearly.
Głos zabierze pan poseł Morillon w celu przedstawienia stanowiska Komitetu ds.
Mr Morillon has the floor to give the opinion of the Committee on Fisheries.
I my powinniśmy ten głos bardzo mocno w tej Izbie uwzględniać.
We should, therefore, take very strong account of their opinion in this Chamber.
Na trąbach i na kornetach krzykliwych głos wydawajcie przed Królem i Panem.
With trumpets and sound of cornet Make a joyful noise before the King, Jehovah.
Głos krzyku z Choronaim: O spustoszenie i zburzenie wielkie!
The sound of a cry from Horonaim, desolation and great destruction!
Ale skąd ten głos, powszechnie opisywany jako pstryk, się wywodzi?
But where does this sound, commonly described as a click, come from?

2. "nazwa używana w dziennikarstwie"

głos (też: wokal)
volume_up
vox {rzecz.} (in music journalism)

Synonimy (polski) dla "głos":

głos

Przykłady użycia - "głos" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishSama liczba zabierających głos posłów świadczy o stopniu zainteresowania tematem.
The sheer number of them clearly demonstrates the level of interest in this issue.
PolishI udzielę panu głosu za kilkanaście minut, obiecuję, że będzie miał pan głos.
I will give you the floor in a few minutes. I promise you will be able to speak.
PolishZmuszane do prostytucji kobiety stopniowo zaczęły publicznie zabierać głos.
Little by little, women who had been forced into prostitution spoke out publicly.
PolishProsiłem o głos już wcześniej.
on behalf of the IND/DEM Group. - Madam President, I had asked for the floor before.
PolishZłożyłem wniosek na piśmie i w czasie całej debaty dawałem znać, że chcę zabrać głos.
I put it in writing and I indicated throughout the debate that I wanted to speak.
PolishChcę podziękować wszystkim, którzy zabrali głos w tej dyskusji.
Mr President, I would like to thank all those who spoke for their contribution.
PolishZabieram głos w imieniu swojej grupy.
on behalf of the PPE-DE Group. - Mr President, I will speak on behalf of my Group.
PolishI zwracałam na to uwagę, próbowałam zabrać głos, ale nie byłam dopuszczona.
I realised this and tried to ask for the floor but was not permitted to speak.
PolishCzy pani minister Malmström chciałaby zabrać głos przed podpisaniem aktów prawnych?
Would Minister Malmström like to take the floor before signing the legislative acts?
PolishDziękuję wszystkim, którzy zabrali głos - pewnego dnia zwyciężymy, wbrew wszystkiemu!
Thank you to everyone who gave speeches - one day, we will be winning nonetheless!
PolishBędę procedował bardzo szybko, po upływie minuty będę odbierał głos, w punkt.
I will be going very fast, on the minute I will be stopping you, on the dot.
PolishEuropejski Portal Młodzieżowy > Działalność obywatelska > Gdzie zabrać głos
European Youth Portal > Active citizenship > Where to have your say
PolishProszę, aby teraz głos zabrał przedstawiciel Rady, pan Jean-Pierre Jouyet.
I now invite the representative of the Council, Jean-Pierre Jouyet, to address us.
PolishZalecałbym, aby posłowie prosili o głos tylko wtedy, gdy zamierzają być obecni na sali.
I would recommend that Members ask for the floor only if they plan to be present.
PolishOddam mu teraz ponownie głos. Następnie zostaną z nami panowie Borloo i Le Maire.
He will now be given the floor again and Mr Borloo and Mr Le Maire will remain with us.
PolishZabiorę znów głos pod koniec debaty, żeby odpowiedzieć na państwa pytania.
I will be taking the floor again at the end of the debate to answer your questions.
PolishPadła tu propozycja zbudowania muru, dlatego też zdecydowałam się zabrać głos.
A proposal was made to erect a wall, which is why I have chosen to speak.
PolishOddaję głos posłowi Fjellnerowi, który być może przedstawi nam zgoła odmienne stanowisko.
I now give the floor to Mr Fjellner, who may present a different position again.
PolishWarto przypomnieć, że w tej sprawie wielokrotnie różne osoby zabierały głos.
It is worth noting that various individuals have spoken about this matter many times.
PolishJest to godne pożałowania, szczególnie że wszyscy inni zabrali głos w tej sprawie.
It is rather embarrassing here, given that everyone else has spoken out.