"firma" - angielskie tłumaczenie

PL

"firma" po angielsku

PL firma
volume_up
{żeński}

Firma przedstawiła informacje z literatury naukowej na temat preparatu Cystadane.
The company presented information on Cystadane from the scientific literature.
Firma produkująca preparat Inovelon będzie uważnie monitorować bezpieczeństwo tego leku.
The company that makes Inovelon will closely monitor the safety of the medicine.
Bez żadnego obcego wsparcia, nigeryjska firma gromadzi kapitał poza granicami.
Without any sovereign backing, a Nigerian company raising capital offshore.
firma (też: afera, sprawa, biznes, interes)
volume_up
business {rzecz.}
Jeśli dana firma należy do Ciebie, możesz zgłosić roszczenie do wpisu o niej.
If you are the owner of this business, you can verify your business.
Firma Opel Antwerp była nowoczesnym i odnoszącym sukcesy zakładem montażu samochodów.
Opel Antwerp was a modern and successful car assembly business.
Niektórzy użytkownicy mogą wybrać tę opcję, jeśli firma już nie istnieje lub została przeniesiona.
Some users might select this option if the business no longer exists or has moved.
firma (też: przedsiębiorstwo)
volume_up
firm {rzecz.}
Avon uważa, że pewna firma z Korei Południowej narusza jej patenty, wytwarzając po prostu kopie tych masek.
Avon believes that its patents have been infringed by a South Korean firm making what are quite simply copies.
Na przykład, pewna włoska firma żeglugowa zainstalowała system, który będzie zapobiegać zderzeniom jej statków z wielorybami.
For example, an Italian shipping firm has installed a system which will prevent its ships from colliding with whales.
Komisja Kontroli Budżetowej nie może być Europejskim Trybunałem Audytorów, a tym bardziej firmą świadczącą usługi księgowe.
The Committee on Budgetary Control cannot be a Court of Auditors and still less a firm of accountants.

Przykłady użycia - "firma" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTrzy lata temu, firma płaciła za elektryczność niewiele ponad brytyjską średnią cenę.
Three years ago they were paying just marginally more than the average UK price.
PolishFirma przekaże także lekarzom przepisującym lek informacje na temat jego bezpieczeństwa.
It will also provide prescribers with information on the safety of the medicine.
PolishPotem jakaś firma, chyba BMW, wprowadziła lampkę, która powoli gasła.
And then somebody, I think it was BMW, introduced a light that went out slowly.
PolishFirma Shire przeprowadzi randomizowane badanie porównawcze u pacjentów z ET.
Shire will conduct a randomised, comparative study in patients with ET.
PolishFirma jest gotowa do wyboru produktów, a następnie opracowania i testowania rozwiązania UC.
You're ready to choose your products, and then build and test your UC solution
PolishDo 1907 roku firma GN była jedną z czołowych międzynarodowych firm telegraficznych.
By 1907, GN was one of the leading international telegraph companies.
PolishFirma Google nie udziela żadnych gwarancji dotyczących jakichkolwiek dodatków.
Google does not make any warranties or guarantees about any add-ons.
PolishFirma Google nie obciąży konta, dopóki nie otrzyma z banku zatwierdzonej autoryzacji.
Google will not bill an account until we receive an approved authorization from the bank.
PolishFirma Jabra doskonale zrozumiała jak wdrożyć funkcje, które były nam potrzebne.
Jabra understood how to incorporate all the functions we required.
PolishFirma Frito-Lay zaobserwował taką płynną zmienność u swoich klientów.
One is that Frito-Lay figured out this liquidity thing with their consumer.
PolishFirma Shire dostarczy dane farmakokinetyczne z badania kohorty pacjentów w podeszłym wieku.
Shire will provide pharmacokinetic data from a cohort of elderly patients.
PolishMail Plus, ale współpracujemy z firmą Yahoo! w celu uruchomienia tej funkcji dla tych kont.
Mail Plus accounts just yet, but we've reached out to Yahoo! to try to get it working.
Polish. ~~~ Firma Google uwielbia wyszukiwanie.
Make sure you've searched for the answer to your question before you ask it here.
PolishJabra od dawna ściśle współpracuje z firmą Aastra w ramach aplikacji (Application Partner).
Jabra has a long history of close partnership with Aastra and is an Application Partner.
PolishJeśli jednak pojawią się problemy, firma Google może podjąć się mediacji między stronami.
However, should a problem arise, Google does offer dispute mediation.
PolishDowiedz się więcej o tym, jak firma Google chroni Twoje informacje osobiste.
Learn more about how Google protects your personal information.
PolishPosiadaczem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jest firma Ferring Pharmaceuticals A/ S.
The marketing authorisation holder is Ferring Pharmaceuticals A/ S.
PolishPosiadaczem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jest firma Bayer Healthcare AG.
The marketing authorisation holder is Bayer HealthCare AG.
PolishW tym miesiącu firma Corticeira Amorim ogłosiła jednak, że zwolni blisko 200 pracowników.
However, this month Corticeira Amorim has announced that nearly 200 workers will be laid off.
PolishZbudowaliśmy dużą kopalnię ropy naftowej w Czadzie, razem z firmą Exxon.
One of the places we put in a big oil project in Chad, with Exxon.