"filtry" - angielskie tłumaczenie

PL

"filtry" po angielsku

volume_up
filtry {niemęskoos.}
EN
EN

PL filtry
volume_up
{niemęskoosobowy}

filtry
volume_up
filters {l.mn.}
Filtry w Google Mailu umożliwiają zarządzanie przepływem przychodzących wiadomości.
Google Mail's filters allow you to manage the flow of incoming messages.
Filtry mogą automatycznie przenosić przychodzące wiadomości w inne miejsca na koncie.
Filters can automatically move incoming mail to other places in your account.
Przedtem filtry przenośne zatrzymywały obiekty o rozmiarach min. 200 nanometrów.
Before Lifesaver, the best hand filters were only capable of filtering down to about 200 nanometers.

Synonimy (polski) dla "filtr":

filtr

Przykłady użycia - "filtry" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMoże jest to spowodowane filtrem słonecznym, ponieważ filtry pochłaniają światło ultrafioletowe.
And that could be the basis of a sunscreen because sunscreens work by absorbing ultraviolet light.
PolishFiltry w pewnym sensie tworzą naszą rzeczywistość, ponieważ mówią nam na co zwracamy uwagę.
But they actually create our reality in a way, because they tell us what we're paying attention to right now.
Polishsz środków zawierających filtry przeciwsłoneczne oraz okrywanie skóry odpowiednią odzieżą.
or protection methods, such as minimisation of the time in the sun, use of a sunscreen product and covering of the skin with appropriate clothing.
PolishNa leczon skór mo na stosowa kosmetyki (tak e zawieraj ce filtry przeciwsłoneczne), ale nie wcze niej ni po upływie pi ciu minut od nało enia leku.
Cosmetics (including sunscreens) can be applied over the treated areas, but no sooner than five minutes after application.
PolishZwykłe filtry UV (ultrafioletowe) są nieskuteczne w zapobieganiu reakcjom nadwrażliwości, ponieważ fotoaktywacja następuje pod wpływem światła widzialnego.
Conventional UV (ultraviolet) sunscreens are of no value in protecting against photosensitivity reactions because photoactivation is caused by visible light.
PolishDlatego należy ograniczyć narażenie skóry na działanie promieni słonecznych i promieni UV nosząc odpowiednią odzież ochronną i stosując filtry słoneczne o wysokim wskaźniku ochrony.
Therefore you should limit your exposure to sunlight and UV light by wearing appropriate protective clothing and using a sunscreen with a high protection factor.