"Dziękuję bardzo" - angielskie tłumaczenie

PL

"Dziękuję bardzo" po angielsku

PL Dziękuję bardzo
volume_up

Dziękuję bardzo
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
(NL) Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca!
(NL) Many thanks, Madam President.
Dziękuję bardzo, Panie Pośle Albertini.
Many thanks, Mr Albertini.
Dziękuję bardzo za tę debatę i dziękuję bardzo za uwagi, wystąpienia i pytania.
Thank you very much for the debates, and thank you very much for the comments, speeches and questions.
. - Madam President, thank you very much for this debate.
Dziękuję bardzo autorom za ich doskonałą pracę.
Mr President, thank you very much to the authors of the reports for their excellent work.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "Dziękuję bardzo"

dziękuję
dziękować czasownik
bardzo przysłówek

Przykłady użycia - "Dziękuję bardzo" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishBardzo Panu dziękuję za słowa współczucia i wsparcia.
(ES) Mr President, thank you very much for your compassionate and supportive words.
PolishBardzo dziękuję sekretariatowi, jako, że tę poprawkę ustną zgłoszono bardzo późno.
I am very grateful to the Secretariat because this was a very late oral amendment.
PolishDziękuję panu bardzo za przekazane mi informacje.
(ES) President-in-Office, thank you very much for the information you have given me.
PolishBardzo dziękuję panu posłowi Claude'owi Turmesowi, prezydencji francuskiej i Komisji.
Thank you very much to Claude Turmes, the French Presidency and the Commission.
PolishDziękuję za tę bardzo pożyteczną debatę.
Member of the Commission. - Mr President, thank you for this very useful debate.
PolishDziękuję panu bardzo, panie pośle, za pana uwagi. Zostaną one odpowiednio odnotowane.
Thank you very much, Mr Konrad, for your contribution; it has been well noted.
PolishBardzo dziękuję za szczegółową i przekonywującą odpowiedź.
(LT) Many thanks, Commissioner, for your detailed and persuasive answer.
PolishDziękuję więc bardzo, pani poseł Budreikaitza kompleksowe przedstawienie tej kwestii.
So I am very grateful to Mrs Budreikaitfor her complex presentation of the subject.
PolishBardzo dziękuję Pani za obecność.
(NL) Mr President, thank you very much for being here with us today, Baroness Ashton.
PolishBardzo dziękuję za obszerną odpowiedź.
(ES) Thank you very much for your lengthy reply, Mr President-in-Office of the Council.
Polish. - (SL) Bardzo dziękuję panu za dodatkowe pytanie.
President-in-Office. - (SL) Thank you very much for the additional question.
PolishBardzo dziękuję sprawozdawcy za wspaniałe sprawozdanie.
(DE) Mr President, many thanks to the rapporteur for his excellent report.
Polish. - Panie przewodniczący, bardzo dziękuję za zrozumienie.
President of the Commission. - Mr President, thank you very much for your understanding.
Polish(ES) Dziękuję bardzo za tę niezwykle trudną, ale konieczną pracę, jaką państwo wykonali.
(ES) Thank you very much for the very hard but necessary work that you have done.
PolishBardzo dziękuję za pańskie wyjaśnienia.
Madam President, Commissioner, thank you very much for your explanations.
PolishBardzo dziękuję za możliwość wypowiedzenia się w tej kwestii.
(DE) Madam President, thank you very much for allowing me to speak on this subject.
PolishBardzo dziękuję za obszerne wyjaśnienia.
(PL) Madam President, Commissioner, thank you very much for your detailed explanations.
PolishDziękuję bardzo za danie mi możliwości zadania pytania.
(DE) Madam President, thank you very much for giving me the opportunity to ask a question.
PolishDziękuję bardzo panu posłowi Cashmanowi i Parlamentowi za poruszenie tej kwestii.
Thank you very much Mr Cashman and Parliament for raising this issue.
PolishBardzo dziękuję za tę debatę.
President-in-Office of the Council. - Mr President, thank you very much for this debate.