"dziękuję" - angielskie tłumaczenie

PL

"dziękuję" po angielsku

PL dziękuję
volume_up

dziękuję
(LT) Dziękuję, pani przewodnicząca! Dziękuję pani minister Malmström za odpowiedź.
(LT) Thank you, Madam President and thank you, Minister Malmström for your response.
I dziękuję ci, Chris, a także dziękuję tobie, Deborah Patton, za umożliwienie mi tego.
And thank you, Chris, and also, thank you, Deborah Patton, for making this possible.
. - Dziękuję, pani przewodnicząca, i dziękuję również za to upomnienie.
. - Thank you, Madam President, and thank you for that reminder.
dziękuję
volume_up
thanks [pot.]
Dziękuję sprawozdawczyni za przygotowanie takiego obszernego dokumentu.
My thanks to the rapporteur for drafting such a comprehensive document.
Komisja dziękuje sprawozdawczyni za poparcie wniosku Komisji.
The Commission thanks the rapporteur for the support given to the Commission proposal.
. - Mr President, my thanks for all the contributions.

Synonimy (polski) dla "dziękować":

dziękować

Przykłady użycia - "dziękuję" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDziękuję panu komisarzowi Barnierowi za tę bardzo aktualną inicjatywę i wizję.
I thank Commissioner Barnier for this very timely initiative and for his vision.
PolishBardzo Panu dziękuję za słowa współczucia i wsparcia.
(ES) Mr President, thank you very much for your compassionate and supportive words.
PolishDziękuję sprawozdawcy za współpracę w zakresie proponowanych przeze mnie poprawek.
I thank the rapporteur for his cooperation with regard to my proposed amendments.
PolishBardzo dziękuję sekretariatowi, jako, że tę poprawkę ustną zgłoszono bardzo późno.
I am very grateful to the Secretariat because this was a very late oral amendment.
PolishDziękuję również panu komisarzowi Špidli za pomoc, jakiej udzielił w tej sprawie.
I also thank Commissioner Špidla for the help he has provided on this matter.
PolishDziękuję Komisji Rybołówstwa za pomoc udzieloną nam w tym bardzo trudnym okresie.
I thank the Committee on Fisheries for helping us through this very difficult time.
PolishDziękuję sprawozdawcy, pani Britcie Thomsen, za bardzo wnikliwe sprawozdanie.
I would like to thank the rapporteur, Mrs Thomsen for a very far-reaching report.
PolishChciałem tylko, aby przyjęto to do wiadomości, więc dziękuję, że Pan to uczynił.
I simply wanted this to be acknowledged, so thank you for having done that.
PolishDziękuję panu Mitchellowi za podjęcie tej kwestii.
There are unofficial versions and I am grateful to Mr Mitchell for pointing this out.
Polish. - (NL) Dziękuję moim kolegom, którzy razem tak wspaniale pracowali.
rapporteur. - (NL) I thank my colleagues who have worked together so excellently.
PolishDziękuję sprawozdawczyni za sporządzenie tego sprawozdania w duchu współpracy.
I thank the Rapporteur for the spirit of cooperation in drafting this report.
PolishW związku z tym popieram przedmiotowe sprawozdanie i dziękuję obu sprawozdawczyniom.
Therefore, I support the report and I should like to thank the two rapporteurs.
PolishJeszcze raz dziękuję sprawozdawcy Michlowi Ebnerowi, Komisji i wszystkim państwu.
I should like to thank once again Michl Ebner, the committee and all of you.
PolishDziękuję państwu za uwagę i konstruktywne uwagi na temat przedmiotowego dokumentu.
I thank you for your attention and for you constructive contributions on this file.
PolishDziękuję również Państwu za słowa uznania skierowane do prezydencji węgierskiej.
Thank you also for the appreciation expressed to the Hungarian Presidency.
PolishDziękuję za tę debatę.
rapporteur. - (HU) Commissioner, Madam President, thank you for this debate.
PolishMimo to dziękuję panu komisarzowi Frattiniemu za zorganizowane posiedzenie.
Thank you, though, to Commissioner Frattini for the hearing that was organised.
Polish(LT) Dziękuję, pani przewodnicząca! Dziękuję pani minister Malmström za odpowiedź.
(LT) Thank you, Madam President and thank you, Minister Malmström for your response.
PolishDziękuję, pani komisarz, za współpracę. Mam nadzieję, że okaże się ona owocna.
Thank you, Commissioner, for this collaboration; I hope it will be fruitful.
PolishBardzo dziękuję panu posłowi Claude'owi Turmesowi, prezydencji francuskiej i Komisji.
Thank you very much to Claude Turmes, the French Presidency and the Commission.