"dwa razy" - angielskie tłumaczenie

PL

"dwa razy" po angielsku

volume_up
dwa razy {przysł.}

PL dwa razy
volume_up
{przysłówek}

dwa razy (też: dwukrotnie)
volume_up
twice {przysł.}
mg dwa razy na dobę 200 mg dwa razy na dobę 250 mg dwa razy na dobę 500 mg dwa razy na dobę
mg twice daily 200 mg twice daily 250 mg twice daily 500 mg twice daily
mg dwa razy na dobę 600 mg dwa razy na dobę 750 mg dwa razy na dobę 1500 mg dwa razy na dobę
mg twice daily 600 mg twice daily 750 mg twice daily 1500 mg twice daily
mg dwa razy na dobę 45 mg dwa razy na dobę 60 mg dwa razy na dobę 75 mg dwa razy na dobę
mg twice daily 45 mg twice daily 60 mg twice daily 75 mg twice daily
dwa razy
volume_up
two times {przysł.}
Stosować doustnie, zazwyczaj dwa razy na dobę.
It is taken by mouth usually two times every day.
Xyrem należy przyjmować doustnie dwa razy każdej nocy.
Take Xyrem orally two times each night.
Dawka stosowana zazwyczaj u dorosłych wynosi 1250 mg/ m2 powierzchni ciała dwa razy na dobę (rano i wieczorem).
The usual dose for adults is 1250 mg/ m2 of body surface area taken two times daily (morning and evening).

Synonimy (polski) dla "dwa razy":

dwa razy

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "dwa razy"

dwa rzeczownik
English
dwa liczebnik
English
razy rzeczownik
English
raz rzeczownik
raz przysłówek
English

Przykłady użycia - "dwa razy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPodniosę 57.000 do kwadratu, plus 683 do kwadratu, plus 57.000 razy 683 razy dwa.
I'll do 57,000 squared, plus 683 squared, plus 57,000 times 683 times two.
PolishW większości badań stosowano schemat dawkowania 500 mg dwa razy na dobę doustnie.
In the majority of studies a regimen of 500 mg b. i. d. p. o. was used.
PolishZnacznie bardziej prawdopodobne, że będzie dwa do czterech razy bogatsza, niż my.
Much more likely, they will be two to four times richer than we are.
PolishNie istnieje potrzeba, ani nie jest planowane zmniejszenie dawki do 15 mg dwa razy dziennie.
There is no need and it is not planned to reduce the dosage to 15 mg 2 times daily.
PolishPreparat podaje się doustnie, dwa razy na dobę, w dawkach podzielonych po 3 g.
However, dose titration may be preferable in paediatric patients.
PolishUważam, że to sprawozdanie jest dwa razy zbyt optymistyczne.
Madam President, I think this report is too optimistic by half.
PolishProfil farmakokinetyczny nelfinawiru jest podobny w przypadku dawkowania dwa i trzy razy na dobę.
The pharmacokinetics of nelfinavir are similar during BID and TID administration.
Polishco najmniej dwa do czterech razy w roku u pacjentów z poziomami kreatyniny w górnych
at least two to four times a year in patients with serum creatinine levels at the upper limit of
Polishco najmniej dwa do czterech razy w roku u pacjentów z poziomami kreatyniny w górnych
at least two to four times a year in patients with serum creatinine levels at the upper limits of
Polishco najmniej dwa do czterech razy w roku u pacjentów ze stężeniem kreatyniny w surowicy
at least two to four times a year in patients with serum creatinine levels at the upper limit of
Polishco najmniej dwa do czterech razy w roku u pacjentów, u których stężenie kreatyniny jest
at least two to four times a year in patients with serum creatinine levels at or above the upper
PolishIndie są krajem dwa i pół razy większym niż Europa, wliczając Turcję.
India is two and a half times the size of Europe, including Turkey.
PolishW przypadku osób dorosłych zalecana dawka wynosi 25 mg dwa razy w tygodniu lub 50 mg raz w tygodniu.
The patient or carer can give the injection if they have been trained appropriately.
PolishPostąpiliśmy inaczej -- lecieliśmy znacznie wyżej i dwa razy szybciej.
So, we disobeyed. ~~~ We flew much higher, and double the speed.
Polishmg dwa razy na dobę 60 mg dwa razy na dobę 75 mg dwa razy na dobę
mg once daily 45 mg once daily 60 mg once daily 75 mg once daily
PolishKrem nalezy stosować dwa razy na dobę, np. raz rano i raz wieczorem.
You can use moisturisers (emollients) with < Invented Name >.
PolishPreparat { Nazwa własna } należy stosować dwa razy na dobę.
Emollients can be applied immediately after using < Invented Name >.
PolishNie można, panie komisarzu, dwa razy wejść do tej samej rzeki.
This water, Commissioner, will not flow under this bridge again.
PolishWkład Holandii netto na mieszkańca jest nadal dwa do trzech razy większy od wkładu innych bogatych państw.
Its net contribution per capita is still two to three times that of other rich countries.
PolishWyznaczoną w ten sposób pojedynczą dawkę należy podawać dwa razy w tygodniu przez 4 tygodnie.
However, in controlled clinical studies no increased incidence of hypersensitivity reactions was found.