"dopomóc" - angielskie tłumaczenie

PL

"dopomóc" po angielsku

PL dopomóc
volume_up
{czasownik}

dopomóc (też: pomagać, poratować, pomóc, wspomagać)
volume_up
to help {czas.}
Lek Pedea podany choremu dziecku może dopomóc w zamknięciu przewodu tętniczego.
Pedea, when given to your baby, can help to close the ductus arteriosus.
Europa, w której tradycja wolontariatu jest długa, musi dopomóc w uwolnieniu dostępnego w ten sposób potencjału.
Europe, which has a long volunteering tradition, must help release the potential this offers.
Koordynacja na szczeblu UE będzie mieć w tym zakresie kapitalne znaczenie i może dopomóc w wyeliminowaniu niekorzystnych skutków.
EU-level coordination will be vital in this respect and may help eliminate the adverse effects.
Dlatego nie jestem pewna, czy Irlandia może dopomóc w tej sprawie: posiadamy naukowców i wiedzę, ale z pewnością nie mamy poparcia ze strony rządu.
Therefore, I am not sure that Ireland can contribute; we have the scientists and the knowledge, but we certainly do not have the support from the government.

Przykłady użycia - "dopomóc" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNależy podjęć negocjacje w sprawie liberalizacji reżimu wizowego i dopomóc do jej wprowadzenia.
Visa liberalisation should be negotiated and helped to happen.
PolishW ten sposób możemy również dopomóc Rosji w zaakceptowaniu demokracji i wypracowaniu poszanowania dla fundamentalnych reguł.
In this way we can also play a part in helping Russia to develop an acceptance of democracy and a respect for fundamental rules.
PolishWydaje mi się, że w Europie znane jest powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają, ale szczęściu mogą dopomóc.
There is a saying which, I presume, is understood throughout Europe, namely that money does not bring happiness, but it does bring peace of mind.
PolishMoże nam w tym dopomóc plan działania, poprzez rozwiązanie problemu niedoboru narządów i poprawę dostępu społeczeństwa do przeszczepów.
The action plan can contribute to this by helping to solve the shortage of organs and improving public access to transplants.
PolishPonieważ 19 sakwinawir w dużym stopniu wiąże się z białkami, jest mało prawdopodobne, aby dializa mogła w istotny sposób dopomóc w usunięciu substancji czynnej.
Since saquinavir is highly protein bound, dialysis is unlikely to be beneficial in significant removal of the active substance.
PolishPonieważ 44 sakwinawir w dużym stopniu wiąże się z białkami, jest mało prawdopodobne, aby dializa mogła w istotny sposób dopomóc w usunięciu substancji czynnej.
Since saquinavir is highly protein bound, dialysis is unlikely to be beneficial in significant removal of the active substance.
PolishMam nadzieję, że skoro mamy przenieść ruch z dróg na morze, Unia Europejska będzie mogła bardziej aktywnie dopomóc w rozwoju szlaków żeglugi promów pasażerskich.
I would hope that if we are to move traffic from roads to the sea that the European Union can assist more proactively in the development of such ferry routes.