"domeny" - angielskie tłumaczenie

PL

"domeny" po angielsku

volume_up
domeny {niemęskoos.}
EN

PL domeny
volume_up
{niemęskoosobowy}

1. Historia

Synonimy (polski) dla "domena":

domena

Przykłady użycia - "domeny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTe domeny-cienie często stanowią własność SEO, który twierdzi, że działa w imieniu klienta.
These shadow domains often will be owned by the SEO who claims to be working on a client's behalf.
PolishAntytrombina zawiera dwie wazne czynnosciowo domeny.
Antithrombin contains two functionally important domains.
PolishZ tego artykułu dowiesz się, jak śledzić jednocześnie całkowicie oddzielne domeny, np. www.example.com i www.mojastrona.com.
This article explains how to track across completely separate domains, like www.example.com
PolishMożesz wyświetlić wszystkie szablony w galerii swojej domeny i uzyskać informacje o autorach tych szablonów.
If the person doesn't delete the template, you may take ownership of the user account to delete the template.
PolishAby użyć tej funkcji, podczas tworzenia formularza zaznacz pole wyboru obok „Automatycznie zapisuj nazwy użytkowników z domeny nazwa_domeny.com
To do this, select the checkbox next to 'Automatically collect respondent's yourdomain.com
Polishwww.przyklad.com i bezpiecznykoszyk.przyklad.com to przykłady różnych poddomen, podczas gdy www.przyklad.com i www.innyprzyklad.com to różne domeny główne.
www.example.com ~~~ and securecart.example.com ~~~ are examples of multiple subdomains, while www.example.com
PolishZalecamy, aby Twoi współpracownicy skontaktowali się bezpośrednio ze swoim administratorem domeny w celu uzyskania pomocy.PokrewneZmiany
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs?
PolishW przypadku domeny standardowej szablony można przesyłać do galerii publicznej po zalogowaniu się przy użyciu osobistego konta Google.
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? Click here.
PolishSubstancje pomocnicze: triacetyna, spoiwo akrylowe (zawieraj ce domeny polimerowe akrylanu 2 - etyloheksylowego oraz N- winylopirolidonu i dimetakrylanu heksametylenoglikolu).
Triacetin; acrylic adhesive (containing 2-ethylhexyl acrylate; N-vinyl pyrrolidone and hexamethyleneglycol dimethacrylate polymer domains).
PolishJeżeli SEO tworzy w Twoim imieniu treść wprowadzającą w błąd, na przykład strony przejściowe lub tymczasowe domeny, witryna może zostać całkowicie wykluczona z indeksu Google.
If an SEO creates deceptive or misleading content on your behalf, such as doorway pages or "throwaway" domains, your site could be removed entirely from Google's index.
PolishJeżeli mamy podważyć dominujące założenia i uniknąć doksy, domeny niekwestionowalności, to musimy być gotowi na poddanie własnych założeń debacie i dyskusji.
If we are to call the tyranny of assumptions into question, and avoid doxa, the realm of the unquestioned, then we must be willing to subject our own assumptions to debate and discussion.
PolishWarstwa rodkowa: triacetyna Roztwór klej cy na bazie kopolimeru akrylowego, zawieraj cego domeny polimerowe akrylanu 2 - etyloheksylowego, N- winylopirolidonu i dimetakrylanu heksametylenoglikolu.
Triacetin Acrylic Copolymer Adhesive Solution containing 2-ethylhexyl acrylate N-vinyl pyrrolidone and hexamethyleneglycol dimethacrylate polymer domains